Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb oneens met optreden ACM in zaak huurbemiddelingskosten Duinzigt

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietigt de last onder dwangsom die de ACM oplegde aan huurbemiddelaar Duinzigt.

Wat is er aan de hand?

Duinzigt rekent/rekende 40 euro inschrijfkosten en 75 euro administratiekosten. Huurders zijn/waren verplicht deze kosten te voldoen voordat zij de woning kunnen betrekken. Duinzigt overtrad daarmee de regels. De ACM vond dat Duinzigt daarmee een oneerlijke handelspraktijk beging omdat zij in strijd handelde met de professionele standaard van de branche. Dit geldt temeer in de huidige krappe woningmarkt waarin huurders weinig ruimte hebben om nee te zeggen. De ACM legde daarom een last onder dwangsom op.

Hoewel sprake is van verboden bemiddelingskosten, is het niet aan de ACM maar aan huurders zelf om hiertegen op de treden, vindt het CBb. Het college constateert dat er geen sprake is van een oneerlijke handelspraktijk die de ACM kan handhaven. De rechtbank oordeelde eerder dat wel sprake was van een oneerlijke handelspraktijk.

De ACM is teleurgesteld over deze uitspraak. Het betekent dat zij weinig voor huurders kan doen als huurbemiddelaars zowel aan huurder als verhuurder kosten in rekening brengen zolang de bemiddelaar maar transparant is over de kosten. Als de wetgever dit een onwenselijke situatie vindt, moet de wet worden aangepast.

In 2022 heeft de ACM de woningmarkt als agendathema om bij te dragen aan een betere werking van deze markt.

Deze uitspraak is definitief.