Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete ProRail voor ontbreken informatie over gebruikstarief Kijfhoek

In dit besluit stelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) vast dat ProRail B.V. (hierna: ProRail) in de periode van 8 december 2018 tot en met 28 mei 2019 in de Netverklaring 2020 geen informatie heeft opgenomen over het tarief voor het gebruik van het heuvelsysteem Kijfhoek.

Deze gedraging is in strijd met artikel 58, tweede en derde lid, van de Spoorwegwet (hierna: de Sw). De ACM legt ProRail hiervoor een boete op van € 25.000 Daarbij neemt de ACM in aanmerking dat het ontbreken van informatie in de netverklaring als bedoeld in artikel 58, tweede lid, Sw als zodanig is aan te merken als een ernstige overtreding.

Een aantal mitigerende omstandigheden hebben bijgedragen tot het opleggen van een boete aan de onderkant van de bandbreedte van de betreffende boete categorie. De belangrijkste daarvan is dat in de netverklaring één tarief ontbreekt, maar voor het overige compleet is.

 

Documenten

Sanctiebesluit Kijfhoek (PDF - 249.24 KB)