Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: ProRail had tarief voor gebruik rangeerheuvel eerder moeten publiceren

ProRail had in haar Netverklaring 2020 tijdig informatie moeten opnemen over het tarief voor het gebruik van het rangeerheuvelsysteem Kijfhoek. ProRail heeft dat niet gedaan. Doordat spoorvervoerders langer in onzekerheid verkeerden over het tarief voor de rangeerheuvel werden zij gehinderd in hun bedrijfsvoering. De ACM legt ProRail daarom een boete op van 25.000 euro.

ProRail beheert het rangeerterrein Kijfhoek, inclusief de rangeerheuvel die hiervan onderdeel is. Deze rangeerheuvel wordt gebruikt voor het naar bestemming sorteren van goederenwagons die op het rangeerterrein arriveren. De netverklaring moet alle informatie bevatten die spoorwegondernemingen nodig hebben om gebruik te kunnen maken van het recht op toegang tot het spoor. Zij hebben volledige en juiste informatie nodig om de juiste keuzes te kunnen maken.

Over de boete

Bij de vaststelling van de hoogte van de boete weegt de ACM verschillende factoren. Gelet op het belang van een volledige netverklaring geeft de ACM met de boete aan ProRail het signaal dat een dergelijke overtreding niet meer mag voorkomen. Aan de andere kant heeft de ACM meegewogen dat ProRail al haar andere tarieven wel tijdig had gepubliceerd. Verder is het tarief alsnog gepubliceerd voordat de capaciteit voor de rangeerheuvel op Kijfhoek werd verdeeld en het tarief in werking trad.

Achtergrond

ProRail is verantwoordelijk voor het toekennen van de capaciteit op rangeerterreinen die door goederenvervoerders gebruikt worden voor het parkeren en aan elkaar koppelen van wagons van goederentreinen. Ook verleent ProRail toegang tot diensten die worden aangeboden op rangeerterreinen. Kijfhoek is het enige rangeerterrein in Nederland dat beschikt over een geautomatiseerd wagensorteersysteem. De Spoorwegwet schrijft onder andere voor dat ProRail ervoor moet zorgen dat spoorvervoerders toegang krijgen tot rangeerterreinen. De ACM ziet toe op de juiste uitvoering van de Spoorwegwet.