Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit tariefaanpassing UPD per 2021

Koninklijke PostNL B.V. is in Nederland aangewezen als aanbieder van de universele postdienst (UPD). Dit betekent dat PostNL in heel Nederland tegen uniforme tarieven een wettelijk omschreven pakket aan diensten moet leveren, de UPD. Het gaat daarbij onder andere om losse brieven en pakketten, aangetekende post, blindenpost en partijenpost (brieven en pakketten) van en naar het buitenland. Daarnaast levert PostNL ook andere, met name zakelijke, postdiensten met hetzelfde postvervoernetwerk. De tarieven voor de losse brieven en pakketten binnen de UPD zijn gereguleerd op basis van de Postregeling 2009. Dit houdt in dat het gewogen gemiddelde tarief van deze (enkelstuks) tarieven niet hoger mag zijn dan de zogenoemde tariefruimte. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) berekent deze tariefruimte jaarlijks op basis van een rekenkundige formule die opgenomen is in de regelgeving. PostNL kan een voorstel doen om de tarieven van de UPD te wijzigen. De ACM toetst of het gewogen gemiddelde van de door PostNL voorgestelde tarieven niet hoger is dan de tariefruimte.

Doel van dit besluit is het toetsen of de tarieven die PostNL per 1 januari 2021 wil gaan hanteren niet hoger zijn dan volgens de regelgeving is toegestaan. De ACM onderzoekt daarvoor of het gewogen gemiddelde van deze tarieven niet hoger ligt dan de tariefruimte voor het jaar 2021.

 

Documenten

Besluit tariefaanpassing UPD per 2021 (PDF - 208.05 KB)
 

Meer in deze zaak