Kruimelpad

Nieuwsbericht

ACM keurt tarieven universele postdienst goed

12-10-2020

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het voorstel van PostNL voor de tarieven per 2021 van de universele postdienst (UPD) goedgekeurd. PostNL verhoogt de prijs van de postzegel van 91 cent naar 96 cent. Die prijs past binnen de ruimte die berekend is op basis van wettelijke regels. Deze regels schrijven voor dat de ACM de tarieven goedkeurt als deze binnen de berekende tariefruimte vallen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de systematiek vast waarin is vastgelegd dat het basispakket aan postdiensten duurder mag worden naarmate er minder post wordt verstuurd. Het doel van de wettelijke regels is dat consumenten en bedrijven niet teveel betalen voor  de postbezorging, terwijl PostNL tegelijkertijd het basispakket aan postdiensten (de ‘universele postdienst’) rendabel kan leveren. De kosten voor het in stand houden van het postnetwerk blijven gelijk, ook als het aantal poststukken daalt. Om de UPD rendabel te houden bij die daling, mogen de tarieven per poststuk stijgen.

Tariefruimte stijgt doordat er minder brieven worden verstuurd

PostNL heeft extra ruimte om de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2021 te verhogen. Deze extra tariefruimte houdt vooral verband met de verdere daling van het aantal poststukken en de inflatie. De extra tariefruimte die PostNL heeft ten opzichte van de ruimte voor 2020 is 1,5%. PostNL gebruikt daarnaast een deel van de tariefruimte van voorgaande jaren die eerder niet werd benut. De stijging van de tariefruimte is voor 2021 aanzienlijk kleiner dan voor 2020, toen was deze 16,5%. Dat komt doordat de daling van het aantal poststukken binnen de UPD  in 2019 (het jaar waarop de tariefruimte voor 2021 gebaseerd wordt) beperkter was dan in de jaren daarvoor en door een jaarlijkse technische bijstelling van de berekening.

Overige tarieven

Het laagste frankeermachinetarief stijgt van 85 naar 90 cent. Het tarief voor een aangetekende brief stijgt van €8,80 naar €9,05. Het tarief voor binnenlandse pakketten blijft €7,25.

PostNL als enige verantwoordelijk voor basispakket post

PostNL is als enige postvervoerder in Nederland verplicht om de universele postdienst uit te voeren. Het gaat daarbij onder andere om losse brieven en pakketten, aangetekende post, blindenpost, medische post, rouwpost en partijenpost (brieven en pakketten) van en naar het buitenland.

 

Meer in deze zaak