Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op aanvragen uitvoeren economische evenwichtstoets op toekomstige hoofdrailnetconcessie na opentoegangsmeldingen

In mei en juni van 2023 heeft de ACM van Flixtrain, Arriva en Qbuzz meldingen ontvangen voor diverse nieuwe treindiensten zonder concessie (opentoegangsdiensten). De verlener en houder van een betrokken concessie kunnen de ACM vragen een toets van het economisch evenwicht (EET) van een concessie uit te voeren. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS hebben de ACM gevraagd een EET uit te voeren voor de toekomstige hoofdrailnetconcessie (2025-2033). De ACM verklaart die aanvragen niet-ontvankelijk.

De door de ACM te volgen procedure is vastgelegd in Europese regelgeving. Volgens die regelgeving mag de ACM pas een EET uitvoeren als de betrokken concessie op het moment van het melden van de opentoegangsdiensten al is verleend, of als die concessie wordt aanbesteed en de aanbestedingsprocedure al ver is gevorderd. Maar de toekomstige hoofdrailnetconcessie was op het moment van deze meldingen in mei en juni 2023 nog niet aan NS verleend en wordt ook niet aanbesteed.

 

Documenten

Besluit op aanvragen uitvoeren EET op toekomstige HRN n.a.v. opentoegangsmeldingen (PDF - 297.79 KB)