Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffingen enkelvoudige storingsreserve TenneT

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) ontheffingen van de enkelvoudige storingsreserve. Daarmee krijgt TenneT de tijd om verschillende onderdelen van het hoogspanningsnet zodanig te verbeteren dat het net aan regelgeving voor de enkelvoudige storingsreserve voldoet.

Vrijstellingen en ontheffingen

Het Nederlandse elektriciteitsnet kent een hoge mate van betrouwbaarheid. Om te garanderen dat de levering van elektriciteit niet in gevaar komt moeten alle hoogspanningsnetten (110 kV of hoger) extra reservecapaciteit hebben zodat er altijd een ‘vluchtstrook’ beschikbaar is om stroom langs te vervoeren. Dit wordt de enkelvoudige storingsreserve of het n-1 criterium genoemd.

Het onverkort voldoen aan n-1 is niet voor alle netelementen in alle gevallen doelmatig of in het algemeen belang. Daarom hebben netbeheerders voor bepaalde onderdelen van het net vrijstelling gekregen van het n-1 criterium. Hiermee komt er in gebieden die op dit moment te kampen hebben met schaarste, bijvoorbeeld vanwege de snelle opkomst van duurzame opwek, op korte termijn ruimte vrij in het net. Daarnaast kan een netbeheerder van netten met een spanningsniveau van 110 kV of hoger een aanvraag bij de ACM indienen tot ontheffing voor netonderdelen waarin (nog) niet voldaan wordt aan het n-1 criterium of de vrijstellingen.

De aanvraag en het besluit

TenneT heeft bij de ACM een ontheffingsaanvraag ingediend voor alle situaties in het landelijk hoogspanningsnet waar op 1 januari 2021 niet werd voldaan aan de normen. De ACM verleent de meeste van de aangevraagde ontheffingen. De ACM wijst een aantal ontheffingen af omdat niet is voldaan aan de eisen die het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas stelt aan de ontheffingen of omdat TenneT niet aannemelijk heeft gemaakt dat er zoveel uitval mogelijk is als TenneT stelt. In het laatste geval heeft TenneT voldoende aan de vrijstellingen uit het investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas en is een ontheffing niet nodig. In het besluit dat de ACM heeft genomen geeft de ACM een algemene omschrijving van de ontheffingen en de voorschriften. In het dictum van het besluit is een tabel opgenomen waarin is opgenomen voor welke netonderdelen en voor welke tijdsduur en maximale uitval de ontheffingen worden verleend. In de bijlagen bij het besluit worden de aangevraagde ontheffingen besproken en beoordeeld.

Zienswijze

TenneT heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit. TenneT verzoekt de ACM ten eerste een aantal data aan te passingen omdat de planning is gewijzigd. De nieuw voorgestelde data sluiten aan bij de data uit het aangepaste Investeringsplan. In haar zienswijze stelt TenneT ten tweede bij vier ontheffingen (1.a Maasbracht 380 kV, 3. Geertruidenberg 380 kV, 15. Eindhoven-Oost 150 kV en 52. Eindhoven-Oost 150 kV) dat de door ACM verleende grenzen aan de omvang van uitval van het transport belemmerend zijn voor uitvoering van de taken door TenneT. TenneT is naar het oordeel van de ACM echter niet ingegaan op de door de ACM gegeven onderbouwing van de reden voor de kleinere omvang van de uitval dan door TenneT is aangevraagd. De ACM gaat daarom niet mee in de zienswijze van TenneT.

Achtergrond

Het n-1 criterium houdt in dat een net met een spanningsniveau van 110 kV en hoger zo is aangelegd dat transport van elektriciteit ook verzekerd is als zich een uitvalsituatie voordoet. Een uitvalsituatie is een onvoorziene gebeurtenis waarbij een netonderdeel uitvalt en mogelijk het transport van elektriciteit onderbroken raakt. Dit criterium geldt zowel voor het net in normaal bedrijf als voor de periode dat een deel van het net uit bedrijf is vanwege onderhoud. De norm, de vrijstellingen van de norm, en de mogelijkheid voor ontheffingen, zijn opgenomen in artikel 16, vierde lid, van de Elektriciteitswet en uitgewerkt in het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas.

Ontheffingen Liander

Netbeheerder Liander N.V. heeft ook aanvragen ingediend. Zie meer informatie over de ontheffingen van Liander.

Lees meer over dit ontwerpbesluit in de Staatscourant

 

Documenten

Besluit ontheffingen enkelvoudige storingsreserve TenneT (PDF - 280.71 KB) Bijlage 1a - Maasbracht (PDF - 233.51 KB) Bijlage 1b - Maasbracht (PDF - 117.11 KB) Bijlage 2 - Eindhoven (PDF - 156.8 KB) Bijlage 3 - Geertruidenberg (PDF - 170.6 KB) Bijlage 4 - Diemen (PDF - 112.85 KB) Bijlage 5 - Herbayum Schenkenschans (PDF - 150.37 KB) Bijlage 6 - Meeden Stadskanaal (PDF - 110.78 KB) Bijlage 7 - Groningen Hunze Hoogezand (PDF - 152.46 KB) Bijlage 8 - Harculo Raalte (PDF - 153.98 KB) Bijlage 9 - Goor Rijssen (PDF - 151.99 KB) Bijlage 10 - Rotterdam - Marconistraat (PDF - 111.96 KB) Bijlage 11 - Almelo Tusveld (PDF - 112.75 KB) Bijlage 12 - Hengelo Oele (PDF - 110 KB) Bijlage 13 - Hengelo Weidenweg (PDF - 111.11 KB) Bijlage 14 - Zwolle Hessenweg (PDF - 112.93 KB) Bijlage 14b - Zwolle Hessenweg TR (PDF - 112.53 KB) Bijlage 15 - Eindhoven Oost (PDF - 117.99 KB) Bijlage 16 - Eindhoven Zuid (PDF - 110.59 KB) Bijlage 17 - Helmond Zuid ingetrokken (PDF - 35.49 KB) Bijlage 18 - Roosendaal (PDF - 111.07 KB) Bijlage 19 - Waalwijk (PDF - 111.4 KB) Bijlage 20 - Maarheeze (PDF - 109.09 KB) Bijlage 21 - Ede (PDF - 108.96 KB) Bijlage 22 - Breda (PDF - 108.38 KB) Bijlage 23 - Eerde (PDF - 108.23 KB) Bijlage 24 - Limmel (PDF - 109.86 KB) Bijlage 25 - 's-Hertogenbosch (PDF - 151.38 KB) Bijlage 26 - Tilburg Noord (PDF - 108.92 KB) Bijlage 27 - Doetinchem (PDF - 108.11 KB) Bijlage 28 - Kattenberg (PDF - 109.45 KB) Bijlage 29 - Woensdrecht (PDF - 108.89 KB) Bijlage 30 - Tiel ingetrokken (PDF - 35.56 KB) Bijlage 31 - Zaltbommel ingetrokken (PDF - 35.14 KB) Bijlage 32 - Driebergen ingetrokken (PDF - 35.07 KB) Bijlage 33 - Bergen op zoom (PDF - 109.01 KB) Bijlage 34 - Oss (PDF - 108.62 KB) Bijlage 35 - Terwinselen (PDF - 109.55 KB) Bijlage 36 - Nieuwegein (PDF - 108.8 KB) Bijlage 37 - Hoogte Kadijk (PDF - 111.31 KB) Bijlage 38 - Noord Klaprozenweg (PDF - 112.92 KB) Bijlage 39 - Nieuwe Meer (PDF - 112.35 KB) Bijlage 40 - Woensdrecht - Bergen op Zoom (PDF - 152.22 KB) Bijlage 41 - Geertruidenberg Waalwijk 's-Hertogenbosch Noord (PDF - 153.67 KB) Bijlage 42 - 's-Hertogenbosch-Noord Eerde Eindhoven-Oost (PDF - 154.68 KB) Bijlage 43 - Helmond Zuid - Helmond-Oost Aarle-Rixtel Oss (PDF - 110.96 KB) Bijlage 44 - Eindhoven-Oost - Eindhoven-Zuid - Maarheeze (PDF - 145.79 KB) Bijlage 45 - Tiel Zaltbommel ingetrokken (PDF - 35.09 KB) Bijlage 46 - Haarlemmermeer Vijfhuizen (PDF - 154.78 KB) Bijlage 47 - Merseyweg (PDF - 109.73 KB) Bijlage 48 - Vondelingenweg (PDF - 109.89 KB) Bijlage 49 - Borssele Terneuzen Westdorpe (PDF - 151.07 KB) Bijlage 50 - Meeden (PDF - 110.84 KB) Bijlage 51 - Haaksbergen Hengelo Oele (PDF - 111.65 KB) Bijlage 52 - Eindhoven Oost (PDF - 122.78 KB) Bijlage 53 - Eindhoven-Noord ingetrokken (PDF - 35.17 KB) Bijlage 54 - Geertruidenberg ingetrokken (PDF - 35.16 KB) Bijlage 55 - Groningen Hunze Delfzijl Weiwerd (PDF - 36.8 KB) Bijlage 56-78 - Artikel 16 vierde lid van de E-wet -aanvragen (PDF - 110.23 KB) Bijlage 79 - Born (PDF - 107.49 KB) OV-TenneT Zienswijze op ontwerpbesluit ontheffingen N-1 (PDF - 75.55 KB)