Kruimelpad

Besluit

Besluit afwijzing handhavingsverzoek Ryanair

02-08-2019

Ryanair heeft bij de ACM een handhavingsverzoek ingediend tegen KLM en Schiphol, omdat deze ondernemingen de Mededingingswet zouden hebben overtreden. Volgens Ryanair hebben KLM en Schiphol afspraken gemaakt over (de verdeling van) vluchtcapaciteit op de luchthaven Schiphol. Deze afspraken zouden erop zijn gericht om de concurrentiepositie van KLM te beschermen.

De ACM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de vermeende overtredingen. Dit verkennende onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor mededingingsbeperkend gedrag van KLM en Schiphol. Daarom wijst de ACM het handhavingsverzoek af.