Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ACER over prijsstelling balanceringsenergie en zoneoverschrijdende capaciteit

ACER heeft op 24 januari 2020 een besluit gepubliceerd over het voorstel van de gezamenlijke transmissiesysteembeheerders, waaronder TenneT, voor de methodologie voor prijsstelling balanceringsenergie en zoneoverschrijdende capaciteit o.g.v. artikel 30 van Verordening 2017/2195. Deze methodologie bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten. Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Wat ging eraan vooraf?

Op 22 juli 2019 hebben de gezamenlijke toezichthouders het besluit voor de methodologie voor prijsstelling balanceringsenergie en zoneoverschrijdende capaciteit aan ACER doorgestuurd voor besluitvorming. ACER heeft op 24 januari 2020 het besluit hierover gepubliceerd.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACER?

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de Raad van Beroep van ACER. Verordening 2019/942 - Agentschap van de EU voor de samenwerking tussen energieregulators bevat het regelgevend kader waaraan u dient te voldoen.

 

Documenten

Besluit ACER over prijsstelling balanceringsenergie en zoneoverschrijdende capaciteit (PDF - 314.22 KB)