Kruimelpad

Besluit

Beslissing op bezwaar Warmtewet: woontoren Appel – ZON Energie

07-05-2018

De ACM oordeelt dat ZON Energie Sculpturen Breda B.V.  artikel 2, derde lid, onder b, van de Warmtewet heeft overtreden door vanaf 1 januari 2014 onredelijke kosten in rekening te brengen bij de bewoners van Woontoren Appel voor het ter beschikking stellen van een collectieve afleverset. De ACM legt daarom aan ZON Energie een last onder dwangsom op, inhoudende dat zij deze overtreding dient te beëindigen op straffe van een dwangsom met een maximum van EUR 200.000. Daarmee is het bezwaar van de bewoners gegrond.