Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Herziene warmtewet in werking getreden

Op 1 juli 2019 is de herziene Warmtewet in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meerdere tarieven gaat vaststellen die samenhangen met de levering van warmte. Verder vallen verhuurders en VvE’s die zelf warmte leveren, niet langer onder de Warmtewet.

De ACM stelt een maximum aan meerdere warmtetarieven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de levering van warmte van verschillende temperaturen. Ook voor de verschillende soorten afleversets, voor aansluitingen en afsluitingen, gaat de ACM maximumtarieven vaststellen. De nieuwe tarieven gaan gelden in 2020.

Verhuurders en VvE’s die zelf warmte leveren, vallen niet meer onder de Warmtewet. Klanten die warmte van een verhuurder of VvE krijgen, hebben al bescherming via het huurrecht of via VvE-bepalingen.

Sommige onderdelen zijn in de Warmtewet opgenomen. Een voorbeeld daarvan is de vergoeding bij een storing. Consumenten hebben hier nu sowieso recht op, ook als de vergoeding niet staat genoemd in het contract met de warmteleverancier. Bij elke onderbreking die langer duurt dan 8 uur krijgt een consument een vergoeding van 35 euro per aansluiting. Duurt de onderbreking langer dan 12 uur, dan komt daar 20 euro bij voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Warmtewet staan op acm.nl en consuwijzer.nl, het consumentenloket van de ACM: