Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak rechtbank last onder dwangsom ZON Energie

20-12-2019

De rechtbank Rotterdam heeft in beroep op 6 december 2019 uitspraak gedaan in de handhavingszaak tegen ZON Energie

De rechtbank heeft het beroep van ZON Energie gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd voor zover de ACM ZON Energie daarbij heeft gelast de investeringskosten van de extra redublokken per woning van in totaal EUR 9.800,- buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van het tarief voor de (collectieve) afleverset.

Dit betekent dat het eerdere besluit van de ACM in deze zaak slechts ten aanzien van de kleinste kostenpost “redublokken” is vernietigd. De last onder dwangsom blijft in stand ten aanzien van de overige kosten die Zon Energie naar het oordeel van de ACM niet op grond van de Warmtewet door middel van het tarief voor de afleverset voor warmte in rekening mocht brengen. 

Er is nog beroep mogelijk.

Deze uitspraak is niet gepubliceerd.