Kruimelpad

Besluit

Beschikking productieprijs elektriciteit 2018 SEC (Caribisch Nederland)

09-02-2018

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de productieprijzen voor elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland vast. De ACM publiceert de beschikking voor de vaststelling van de productieprijs van elektriciteit voor producent Water- en Energiebedrijf Saba Electric Company N.V. voor 2018.