Kruimelpad

Beleidsregel aankiesbaarheid 112 ter consultatie

In deze conceptbeleidsregel legt de ACM uit hoe de verplichting voor mobiele telecomaanbieders om het alarmnummer 112 bereikbaar (“aankiesbaar”) te maken in de praktijk dient te worden ingevuld.

De ACM ziet er op toe dat aanbieders van mobiele telefonie het alarmnummer 112 aankiesbaar maken en daarbij de juiste identiteits- en locatiegegevens meesturen. In de meeste gevallen wordt 112 gebeld vanaf een mobiel toestel, via een spraakverbinding over het 2G of 3G mobiele netwerk. De 2G en 3G netwerken zullen echter de komende jaren geleidelijk worden uitgefaseerd en spraaktelefonie zal in toenemende mate lopen via 4G. Daarnaast hebben mobiele providers “bellen via WiFi” geïntroduceerd, waarbij spraaktelefonie loopt via een WiFi-verbinding.

In de beleidsregel is vastgelegd dat 112 bereikbaar dient te zijn via alle technieken die de aanbieder gebruikt voor normale gesprekken. Als een telecomaanbieder bijvoorbeeld “bellen via WiFi” aanbiedt, moet dat ook gebruikt kunnen worden om 112 te bellen. Daarnaast verduidelijkt de beleidsregel welke locatie- en identiteitsgegevens meegestuurd dienen te worden zodat snel hulp kan worden geboden. Tenslotte legt de beleidsregel vast welke techniek dient te worden gebruikt indien meerdere technieken beschikbaar zijn. Uitgangspunt daarbij is dat die techniek wordt gebruikt waarmee de meeste gegevens kunnen worden verstrekt.

De ACM biedt belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op de conceptbeleidsregel. De reacties zullen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve beleidsregel.