Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM consulteert beleidsregel voor bellen naar alarmnummer 112

Mobiele telecomaanbieders moeten ervoor zorgen dat alarmnummer 112 bereikbaar (‘aankiesbaar’) is via alle technieken die zij gebruiken voor normale telefoongesprekken. Dat staat in de conceptbeleidsregel die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voorlegt aan partijen in de markt. In de conceptbeleidsregel staat ook welke identiteits- en locatiegegevens telecomaanbieders moeten meesturen, zodat in noodsituaties snel duidelijk is wie belt en vanaf welke locatie. Met de beleidsregel verduidelijkt de ACM een voor telecomaanbieders geldende verplichting uit de Telecommunicatiewet.

Nieuwe technieken

Een mobiel gesprek naar 112 loopt op dit moment meestal via het 2G- of 3G-netwerk. 2G en 3G zullen echter de komende jaren steeds verder worden vervangen door 4G en 5G en ook bellen via WiFi gaat een steeds grotere rol spelen. Om te verduidelijken dat het alarmnummer in de toekomst ook via deze nieuwe technieken bereikbaar (‘aankiesbaar’) moet zijn, legt de ACM in de conceptbeleidsregel uit hoe telecomaanbieders 112 bereikbaar moeten maken en houden. Kort gezegd moet 112 bereikbaar zijn via alle methoden die consumenten ook kunnen gebruiken om andere gesprekken te voeren. Als een telecomaanbieder bijvoorbeeld ‘bellen via WiFi’ aanbiedt, moet dat ook gebruikt kunnen worden om 112 te bellen.

Locatiegegevens

In de conceptbeleidsregel staat daarnaast welke locatiegegevens telecomaanbieders volgens de Telecomwet moeten meesturen met de 112-oproep. Het gaat daarbij om de locatie van de zendmast waarmee het toestel verbonden is. Maar ook nauwkeurigere locatie-informatie uit het toestel en informatie over de identiteit van de beller moet worden meegestuurd als die beschikbaar is. Op basis van die informatie is voor hulpdiensten sneller duidelijk waar ze naartoe moeten. Overigens is het meesturen van deze informatie bij veel telecomaanbieders al geregeld.

Zo volledig mogelijke gegevens

Als laatste is in de conceptbeleidsregel vastgelegd welke techniek, in welke volgorde, gebruikt moet worden als de oproep via meerdere technieken kan worden gedaan. Dat is nodig, omdat bij sommige technieken minder gegevens kunnen worden doorgegeven aan 112. Volgens de ACM moeten aanbieders ervoor zorgen dat voorkeur wordt gegeven aan technieken waarmee de meeste gegevens kunnen worden verstrekt. Telefoontjes naar 112 moeten daarom in eerste instantie altijd via het 2G/3G/4G/5G mobiele netwerk van de telecomaanbieder lopen. Bij slechte mobiele dekking moet WiFi gebruikt worden, als de aanbieder dit ook gebruikt voor normale gesprekken. Als ook WiFi niet beschikbaar is, dient gebruik te worden gemaakt van een mobiel netwerk van een andere telecomaanbieder.

Reageren

De ACM wil de conceptbeleidsregel op 1 januari 2021 van kracht laten worden. De ACM biedt belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op de conceptbeleidsregel. De reacties zullen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve beleidsregel.
Reageren kan tot uiterlijk 23 juni 2020. Deze reactie kan gestuurd worden naar beleidsregel112 [at] acm [punt] nl of naar:

Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag