Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt beleidsregel vast voor mobiel bellen naar alarmnummer 112

Mobiele telecomaanbieders moeten ervoor zorgen dat alarmnummer 112 bereikbaar (‘aankiesbaar’) is via alle technieken die zij gebruiken voor normale telefoongesprekken. Dat staat in de beleidsregel die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een openbare consultatie definitief heeft vastgesteld. In de beleidsregel staat ook welke identiteits- en locatiegegevens telecomaanbieders moeten meesturen, zodat in noodsituaties snel duidelijk is wie belt en vanaf welke locatie. Met de beleidsregel verduidelijkt de ACM een voor telecomaanbieders geldende verplichting uit de Telecommunicatiewet.

Naar aanleiding van de reacties op de consultatie is de beleidsregel op enkele punten aangescherpt en is in de titel van de beleidsregel het woord “mobiele” toegevoegd. Meer hierover is terug te vinden in de toelichting op de beleidsregel. Daarnaast is de datum van inwerkingtreding 6 maanden verschoven, naar 1 juli 2021.

Lees het bericht in de Staatscourant

 

Documenten

Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112 (PDF - 170.2 KB)