Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Avedon wil meer dan de helft van de aandelen verkrijgen over HLB WVDB (concentratiemelding)

Avedon Capital Partners B.V. wil, via haar indirecte dochteronderneming GCF IV Bidco 9 B.V., meer dan de helft van de aandelen verkrijgen over HLB WVDB Holding B.V. De bedrijven hebben op 12 juni 2023 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Avedon Capital Partners B.V. is een Nederlands en Duits investeringsfonds dat investeert in kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn op het gebied van business services, consumer & health, software & technology en smart industries. Ten behoeve van de beoordeling van de Voorgenomen Concentratie is Avedon’s deelneming in Koenen en Co relevant. Koenen & Co is een full-service accountantskantoor voor accountancy, audit- en assurance-diensten, fiscaal en financieel advies, IT-advies en aanvullende dienstverlening.
  • HLB WVDB Holding B.V. is een financieel dienstverlener die ondernemingen voorziet van advies op het gebied van accountancy, fiscale, juridische, corporate finance en HR-vraagstukken.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355