Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

A.s.r. mag Aegon Nederland overnemen

Verzekeringsmaatschappij ASR Nederland N.V. (a.s.r.) mag Aegon Nederland N.V. (Aegon) overnemen. Er blijft voldoende concurrentie over in de markten waarop deze bedrijven nu allebei actief zijn. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

A.s.r. en Aegon verkopen allerlei financiële producten en diensten waaronder schade- en inkomensverzekeringen. Dat zijn bijvoorbeeld inboedelverzekeringen en verzekeringen voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Ook verkopen ze allebei pensioenproducten waarmee werkgevers aanvullend pensioen opbouwen voor hun werknemers. De ACM heeft onderzocht of de overname leidt tot concurrentieproblemen. Daarbij is ook gesproken met klanten, intermediairs en concurrenten.

Schadeverzekeringen

A.s.r. is nu derde speler op de schadeverzekeringsmarkt. Dat blijft zo na de overname. Er zijn veel andere schadeverzekeraars zoals Achmea, Nationale Nederlanden en Univé. Consumenten blijven dus keuze houden uit voldoende aanbieders en kunnen eenvoudig overstappen.

Inkomensverzekeringen

A.s.r. is de grootste speler op de markt voor inkomensverzekeringen. Door de overname wordt die positie iets sterker. Maar er blijft ook hier voldoende concurrentie over van in ieder geval Nationale Nederlanden, Achmea en De Goudse. De meeste inkomensverzekeringen worden verkocht via intermediairs. Zij hebben de plicht om voor hun klanten meerdere aanbieders met elkaar te vergelijken. Op die manier dragen zij ook bij aan de concurrentie tussen aanbieders. Na de overname zijn er nog voldoende mogelijkheden om inkomensverzekeringen bij verschillende verzekeraars af te sluiten.

Collectieve pensioenproducten

Werkgevers kunnen voor hun werknemers een regeling afsluiten om – naast de AOW – een aanvullend (tweede pijler) pensioen op te bouwen. Voor veel werkgevers geldt een verplichting om dit te doen bij een specifiek pensioenfonds. A.s.r. en Aegon hebben pensioenproducten voor werkgevers voor wie die verplichting niet geldt. Ook op deze markt blijft na de overname voldoende concurrentie over van in ieder geval Nationale Nederlanden, Athora en Achmea. En ook op deze markt spelen intermediairs een stimulerende rol bij de concurrentie tussen aanbieders. Uit het marktonderzoek kwamen geen aanwijzingen dat het nieuwe pensioenstelsel zal leiden tot een andere beoordeling van deze overname.

Wat doet de ACM bij fusies en overnames?

Het is bij elke fusie of overname de vraag of direct na de transactie en in de toekomst nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen fuseren of elkaar mogen overnemen. De ACM gaat na of de markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.