Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Door actie ACM informeert AliExpress consumenten duidelijker over hun rechten

AliExpress heeft informatie voor consumenten over hun rechten op zijn Europese websites verbeterd en in lijn gebracht met het Europese consumentenrecht. Dit is het resultaat van de aanpak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) mede op verzoek van de Consumentenbond. Hierbij heeft de ACM samengewerkt met de Europese Commissie en zijn de andere Europese consumententoezichthouders regelmatig geïnformeerd.  AliExpress is een groot Chinees platform dat online producten aanbiedt aan Europese consumenten.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM:  “Consumenten kopen steeds meer online, ook bij bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd. Als deze zich op Europese consumenten richten, moeten zij zich aan dezelfde spelregels houden als andere aanbieders binnen de EU. Dit maakt dat consumenten met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Dit maakt ook dat zij onder dezelfde spelregels concurreren met andere aanbieders. Met dit resultaat dragen wij bij aan de oplossing van de problemen die de gezamenlijke Europese consumentenbonden hebben aangekaart. ”

Wat heeft AliExpress aangepast?

AliExpress informeert consumenten voortaan duidelijk over:

  • De bedenktijd:  de consument heeft het recht  om binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen zijn aankoop te annuleren en binnen 14 dagen na annuleren terug te sturen;
  • Garantie: de regels rond garantie die in de EU gelden moeten worden vermeld en nageleefd;
  • Extra kosten: als er belastingen of heffingen betaald moeten worden, bijvoorbeeld bij de grens, dan moet dat worden vermeld;
  • Verkoper: informatie over wie de verkoper is moet worden vermeld;
  • Ranking: als betaald is om hoger te eindigen in de zoekresultaten moet dit worden vermeld;
  • Algemene voorwaarden: zijn niet meer in strijd met de geldende regels;
  • Klachten:  informatie over waar de consument terecht kan met zijn klacht of geschil (niet langer bij de rechtbank in Hong Kong, maar gewoon in eigen land).

De afspraken met AliExpress zijn in de afgelopen maanden gemaakt en de aanpassingen doorgevoerd. De algemene voorwaarden worden uiterlijk 1 mei a.s. voor EU-klanten beter lees- en herkenbaar gemaakt.

Europese samenwerking

De ACM heeft bij haar aanpak samengewerkt met de Europese Commissie en daarbij zijn de andere Europese consumententoezichthouders regelmatig geïnformeerd.  De resultaten gelden in heel Europa.

Digitale economie en online misleiding

Digitalisering zorgt voor grote veranderingen in onze samenleving. Bedrijven leveren online producten en diensten die voor veel mensen en bedrijven onmisbaar zijn geworden. De digitalisering levert enorme voordelen en vernieuwing op, maar kent ook risico’s. Mensen en bedrijven moeten beschermd worden tegen de keerzijde van deze digitalisering. De digitale economie staat ook in 2021 op de agenda van de ACM. Eerder heeft de ACM over online misleiding een leidraad uitgebracht waarin de ACM uitlegt wanneer verleiding van consumenten overgaat in misleiding. Deze toezeggingen zijn in overeenstemming met deze leidraad en de vuistregels online platformen.