Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies over bijzondere uitbreidingsinvestering ‘Groen Gas Booster’

De netbeheerder van het landelijke gastransportnet (GTS) heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemeld dat zij een bijzondere uitbreidingsinvestering wil doen. Het gaat om een investering in een ‘Groen Gas Booster’.

Wat is een Groen Gas Booster?

De Groen Gas Booster is een compressor waarmee GTS gas kan transporteren van een regionaal distributienet naar het landelijke net. Volgens GTS is deze investering noodzakelijk, omdat er in de zomermaanden te veel groen gas is om in te voeden op de regionale netten. Met de Groen Gas Booster kan het teveel aan gas worden overgestort naar het landelijke net.

Waarom een melding?

Tot nu toe kon gas alleen stromen van het landelijke net naar de regionale netten. Met de Groen Gas Booster kan het gas ook in de omgekeerde richting stromen. Hiermee wordt de functionaliteit van het landelijke net uitgebreid. Daarom heeft GTS de investering gemeld als bijzondere uitbreidingsinvestering. EZK moet allereerst bepalen of de investering onder de wettelijke taken valt en vervolgens besluiten of de investering noodzakelijk is.

Wat is het advies van de ACM?

In de melding van GTS worden de alternatieven voor een Groen Gas Booster onvoldoende onderbouwd en afgewogen. Volgens de ACM bevat de melding onvoldoende informatie om te kunnen vaststellen of de investering noodzakelijk is. Naast de nog openstaande vraag of deze investering tot de wettelijke taken behoort, heeft GTS onvoldoende onderbouwd dat het gekozen alternatief het beste is.

 

Documenten

Advies over bijzondere uitbreidingsinvestering 'Groen gas booster' (PDF - 145.01 KB)