Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies ontheffing gereguleerde derdentoegang uitbreiding Gate

De minister voor Klimaat en Energie heeft de ACM gevraagd advies uit te brengen over de ontheffingsaanvraag van Gate terminal B.V. Het geven van advies voor zulke ontheffingen is namelijk een wettelijke taak van de ACM. Gate terminal B.V. verzoekt de ontheffing te verlenen voor de uitbreiding van haar bestaande LNG-installatie. Gate terminal B.V. verzoekt ontheffing van de artikelen 13, 14a, 15 en 19 (gereguleerde derdentoegang) van de Gaswet. Deze regels gaan onder andere over het verplicht toelaten van partijen die daarom verzoeken op een LNG-terminal tegen een tarief dat door de ACM is goedgekeurd. Uitbreiding van de LNG-installatie op de Maasvlakte was nodig om te zorgen dat Nederland sneller onafhankelijk is van aanvoer van Russisch gas. Dit is belangrijk om de leveringszekerheid te borgen.

In dit licht heeft de ACM de minister voor Klimaat en Energie op 31 maart 2023 geadviseerd ontheffing te verlenen aan Gate terminal B.V. Daarbij heeft de ACM geadviseerd voorschriften te verbinden aan de ontheffing. De voorschriften moeten er onder meer voor zorgen dat het proces voor het aanbieden van ongebruikte capaciteit op de markt transparant en eerlijk verloopt en dat de LNG-installatie onafhankelijk opereert van de netbeheerder van het landelijk gastransportnetwerk.

In de Staatscourant.

 

Documenten

Advies ACM op besluit op grond van artikel 18h Gaswet (PDF - 312.84 KB)