Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM consulteert ‘Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een concept leidraad opgesteld over activiteiten van netwerkbedrijven met alternatieve energiedragers zoals waterstof, biogas, warmte en koude onder het huidige wettelijke kader. Deze energiedragers krijgen een steeds belangrijkere plek in de energietransitie. Er zijn veel vragen over wat netwerkbedrijven wel en niet mogen doen op het gebied van alternatieve energiedragers. In de Wet Voortgang Energietransitie (VET) is bepaald welke activiteiten netwerkbedrijven mogen ontplooien. Netwerkbedrijven mogen zich op de markt begeven, zij het in beperkte mate. Het netwerkbedrijf  onderscheidt zich namelijk van andere marktpartijen door zijn band met de netbeheerder.

Met deze leidraad wil de ACM extra duidelijkheid bieden over de activiteiten die netwerkbedrijven mogen ontplooien met alternatieve energiedragers. Zo weten netwerkbedrijven beter welke ruimte het wettelijk kader biedt en wat voorbehouden is aan de markt. Tegelijkertijd weten ook marktpartijen waar ze aan toe zijn. Alleen zo zullen nieuwe markten ook op de lange termijn goed gaan werken.

De ACM levert met de leidraad een bijdrage aan de energietransitie. In die transitie ondersteunt de ACM een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. De leidraad biedt duidelijkheid aan belanghebbenden, zodat de markten voor alternatieve energiedragers zich zo goed mogelijk verder kan ontwikkelen.

Reageren?

De ACM nodigt belanghebbenden uit om te reageren op de concept leidraad. De vragen zijn:

  • Vindt u de voorlichting in de leidraad duidelijk en bruikbaar?
  • Heeft u suggesties voor verbetering?
  • Heeft u suggesties voor aanvulling, bijvoorbeeld met nieuwe voorbeelden

Daarnaast vragen we u specifiek te reageren op het onderscheid tussen beheer en exploitatie:

  • Bent u het eens met het onderscheid dat de ACM aanbrengt tussen beheer en exploitatie?
  • Vindt u het onderscheid duidelijk genoeg? Zo nee, heeft u suggesties om dit te verduidelijken of aan te vullen, bijvoorbeeld met nieuwe voorbeelden?
  • De ACM geeft de voorkeur voor een vaste beheervergoeding boven een variabele.
    • Leidt dit tot problemen bij partijen? Zo ja, kunt u dit nader toelichten, waar mogelijk met voorbeelden
    • Kunt u aangeven tot welke extra administratieve lasten een vaste dan wel variabele beheervergoeding leidt?

Reageren kan tot en met 24 april 2020 via Secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl. Daarna stelt de ACM de leidraad definitief vast. De ACM verwacht 18 september de definitieve leidraad te publiceren.

 

Documenten

ACM consulteert ‘Leidraad verplichtingen voor een leverancier van warmte’ (PDF - 282.17 KB)