Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM verplicht Apple onredelijke voorwaarden voor App Store aan te passen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) eist dat Apple de onredelijke voorwaarden in de App Store aanpast die gelden voor datingappaanbieders. Datingappaanbieders hebben nu geen vrije keuze voor een betaalsysteem voor aankopen die in de datingapp worden gedaan door consumenten. [geschorst] *. Als Apple de onredelijke voorwaarden niet binnen twee maanden wijzigt, moet ze per week een dwangsom van 5 miljoen euro betalen met een maximum van 50 miljoen euro. Op die manier wil de ACM de onredelijke voorwaarden van Apple voor datingappaanbieders snel verbeteren.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Sommige appaanbieders zijn afhankelijk van Apple’s App Store en Apple maakt daar misbruik van. Apple heeft door haar machtspositie speciale verantwoordelijkheden. Daarom moet Apple ook de belangen van appaanbieders serieus nemen en met redelijke voorwaarden werken. Dat dwingen we nu af. Het beschermen van mensen en bedrijven tegen misbruik van marktmacht in de digitale economie behoort tot één van onze belangrijkste taken.”

Wat moet Apple aanpassen?

Apple moet de voorwaarden voor toegang tot de Nederlandse App Store aanpassen voor datingappaanbieders. Datingappaanbieders moeten naast het betaalsysteem van Apple in de App Store ook gebruik kunnen maken van andere betaalsystemen. Daarbij moeten datingappaanbieders de mogelijkheid krijgen om in hun app te verwijzen naar betaalmogelijkheden buiten de app. [geschorst] *

Wat is er aan de hand?

Om gebruik te maken van de App Store betalen appaanbieders $99 per jaar. Bijna 85% van de appaanbieders betaalt alleen deze vergoeding. Dat zijn kleine bedrijven, maar ook grote bedrijven als Amazon, Booking of Uber. Als een appaanbieder binnen zijn app – zoals datingapps - betaalde diensten of abonnementen wil aanbieden, stelt Apple extra voorwaarden. [geschorst] *. Dit geldt voor iets meer dan 15% van de appaanbieders. [geschorst] *.

De ACM vindt dat de voorwaarden in geen verhouding staan tot de extra geleverde betaaldienst. Ook zijn de voorwaarden niet noodzakelijk voor het in stand houden van de App Store. Daarom stelt de ACM dat de voorwaarden onredelijk en in strijd met de mededingingsregels zijn.

Datingapps

Er zijn verschillende datingdiensten op de Nederlandse markt die hun diensten via een app aanbieden.. Omdat de meeste consumenten een Android smartphone of een iPhone hebben, maken datingapps vooral gebruik van de Google Play Store en de App Store van Apple. Om een zo groot mogelijk bereik te hebben moeten datingapps dan ook in deze beide appstores aanwezig zijn. Consumenten willen immers ook consumenten met een ander type smartphone kunnen bereiken.

Omdat op de iPhone datingapps alleen via de App Store aangeboden kunnen worden, zijn datingappaanbieders erg afhankelijk van Apple. Datingappaanbieders kunnen daarom niet anders dan de voorwaarden van Apple accepteren. De ACM stelt dan ook vast dat Apple een machtspositie heeft.

ACM en de digitale economie

De digitale economie is een belangrijk thema voor de ACM. Mensen en bedrijven moeten worden beschermd tegen online misleiding en marktmacht. Om misbruik van machtsposities aan te pakken doet de ACM onderzoek en kan bedrijven sancties opleggen, waaronder boetes en lasten onder dwangsom. Daarnaast is de ACM voorstander van de aanstaande aanpassing van de Europese regels waarbij grote bedrijven en platforms toegang moeten geven tot hun platform of techniek. Daarnaast heeft de ACM onder meer een leidraad ‘bescherming van de online consument’ uitgebracht. Die leidraad is gebaseerd op Europese consumentenregels en geeft aan waar online verleiding overgaat in misleiding. De leidraad vormt de basis voor onderzoek en handhaving door de ACM. Op die manier laat de ACM ook online markten goed werken voor mensen en bedrijven.

* De voorzieningenrechter heeft in de uitspraak van 24 december 2021 een onderdeel van de Last onder dwangsom en de publicatie van die onderdelen geschorst. Alle zinnen in dit nieuwsbericht die daarmee te maken hebben zijn daarom weggelaten. Lees hier de uitspraak van de rechtbank.