Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: Apple wijzigt onredelijke voorwaarden en staat alternatieve betaalmethoden in datingapps toe

Apple wijzigt onredelijke voorwaarden en staat nu verschillende betaalmethoden toe in Nederlandse datingapps. Daarmee voldoet Apple aan de eisen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt op grond van Europese en Nederlandse concurrentieregels. Tot nu toe konden klanten van datingapps alleen betalen met de betaalmethode die Apple oplegde. Daarmee maakte Apple volgens de ACM misbruik van haar machtspositie. Vanaf nu kunnen datingapp-aanbieders hun klanten op verschillende manieren laten betalen. De ACM dwong deze wijziging af met een last onder dwangsom. Die dwangsom liep uiteindelijk op tot 50 miljoen euro.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “We willen dat iedereen kan profiteren van de voordelen van de digitale economie. In de digitale economie hebben machtige bedrijven een speciale verantwoordelijkheid om de markt eerlijk en open te houden. Apple nam die verantwoordelijkheid niet en maakte misbruik van zijn machtspositie tegenover datingapp-aanbieders. We zijn blij dat Apple uiteindelijk de voorwaarden heeft aangepast aan de Europese en Nederlandse concurrentieregels. Dat geeft app-aanbieders meer mogelijkheden om te concurreren. Daarvan gaan ook consumenten de voordelen plukken.”

Aanbieders datingapps en Apple

Laden
00:00
00:00

Spreker: Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM

MARTIJN SNOEP: Het probleem dat de ACM heeft aangepakt is dat grote bedrijven in de digitale economie over een machtspositie beschikken. En die machtspositie brengt bijzondere verantwoordelijkheden met zich mee. Eén van die bedrijven, Apple, maakte misbruik door datingappaanbieders te verplichten gebruik te maken van de betaalsystemen van Apple zelf. Na lang aandringen hebben ze uiteindelijk hun voorwaarden aangepast. Dat datingappaanbieders nu wel in staat zijn om hun eigen betaalsystemen in hun app te implementeren en ze niet langer afhankelijk zijn van Apple. De digitale economie geeft ons heel veel kansen. Maar er zitten ook gevaren. En daar proberen we tussendoor te laveren. Zodanig dat aan de ene kant bedrijven en mensen mogelijkheden krijgen om te innoveren en nieuwe kansen te benutten. Maar aan de andere kant er voldoende ruimte is voor concurrentie en consumenten niet worden misleid.

BEELD: Logo Autoriteit Consument & Markt
BEELDTEKST: Markten goed laten werken voor mensen en bedrijven

Waar gaat deze zaak om?

Dating-appaanbieders moeten de mogelijkheid hebben om zelf een betaalsysteem te kiezen in hun app en de mogelijkheid om klanten naar hun eigen website te verwijzen om te betalen. Datingapp-aanbieders mogen niet gedwongen worden om de betaalmethode van Apple te gebruiken omdat ze anders niet in de App Store worden toegelaten. Dat mag niet op grond van Europese en Nederlandse concurrentieregels. Misbruik van machtspositie drijft de prijs op, verslechtert de kwaliteit van producten en diensten en beperkt innovatie.

Hoe verliep deze zaak?

De ACM legde Apple in augustus 2021 een last onder dwangsom op. Apple tekende bezwaar aan tegen de last onder dwangsom. Tegelijkertijd vroeg Apple aan de rechter om schorsing van de last en van publicatie van het besluit van de ACM. Het deel van de last onder dwangsom waar het nu om gaat heeft de rechter in december 2021 in stand gelaten en de ACM mocht dat deel van het besluit ook publiceren. Het andere deel van de last heeft de rechter geschorst gedurende de bezwaarprocedure en de ACM mag dit deel ook niet bekendmaken. Het duurde daarna nog enige tijd voordat Apple voldeed aan het vrijgegeven gedeelte van de last. In januari begon de dwangsom te lopen tot een maximum van 50 miljoen euro. Dat maximum werd bereikt en daarom moet Apple in totaal 50 miljoen euro dwangsom betalen. Apple voldoet nu wel aan de regels. Daarom hoeft de ACM geen nieuwe last onder dwangsom op te leggen.

De afgelopen tijd heeft de ACM informatie ingewonnen bij dating-app aanbieders en onafhankelijke experts voordat de ACM vaststelde dat aan de last is voldaan. De bezwaarprocedure bij de ACM tegen de hele last loopt nog.

ACM en de digitale economie

De digitale economie is een belangrijk thema voor de ACM. Mensen en bedrijven moeten worden beschermd tegen online misleiding en marktmacht. Om misbruik van machtsposities aan te pakken doet de ACM onderzoek en kan het bedrijven sancties opleggen, waaronder boetes en lasten onder dwangsom. De nieuwe Europese regels zoals de Digital Markets Act gaan naast de mededingingsregels ook helpen in de aanpak van Big Techbedrijven. Zo moeten grote bedrijven en platforms toegang geven tot hun platform of techniek. Daarnaast heeft de ACM onder meer een leidraad ‘bescherming van de online consument’ uitgebracht. Die leidraad is gebaseerd op Europese consumentenregels en geeft aan waar online verleiding overgaat in misleiding. De leidraad vormt de basis voor onderzoek en handhaving door de ACM. Op die manier laat de ACM ook online markten goed werken voor mensen en bedrijven.