Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM beoordeelt aangepast voorstel Apple over voorwaarden datingapps

Apple heeft op zondag 27 maart aanpassingen aan hun voorstel gedaan om te voldoen aan de eisen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt op grond van de Nederlandse en Europese mededingingsregels. De ACM is positief over de stap die Apple nu zet. Het aangepaste voorstel moet leiden tot definitieve voorwaarden voor datingapp-aanbieders die gebruik willen maken van de App Store. Als het voorstel voor definitieve voorwaarden binnen is, gaat de ACM dit voorleggen aan marktpartijen. De ACM geeft daarna zo snel mogelijk het oordeel of Apple met de uitvoering hiervan voldoet aan de eis van de ACM dat alternatieve betaalwijzen mogelijk worden gemaakt in datingapps.

Ondertussen is afgelopen weekend ook de 10e last verbeurd. Apple moet nu de maximale dwangsom van 50 miljoen euro betalen. Als de ACM tot het oordeel komt dat Apple níet voldoet, dan kan de ACM een nieuwe last opleggen met een hogere dwangsom om Apple te stimuleren om aan de last te voldoen.

Datingapps

Er zijn verschillende datingdiensten op de Nederlandse markt die hun diensten via een app aanbieden. Omdat de meeste consumenten een Android smartphone of een iPhone hebben, maken datingapps vooral gebruik van de Google Play Store en de App Store van Apple. Om een zo groot mogelijk bereik te hebben, moeten datingapps dan ook in deze beide appstores aanwezig zijn. Gebruikers willen immers ook gebruikers met een ander type smartphone kunnen bereiken.

Omdat op de iPhone datingapps alleen via de App Store aangeboden kunnen worden, zijn datingapp-aanbieders erg afhankelijk van Apple. Datingapp-aanbieders kunnen daarom niet anders dan de voorwaarden van Apple accepteren. Omdat Apple daarmee een machtspositie heeft, gelden er strenge regels. Er mag op grond van de Nederlandse en Europese mededingingsregels geen misbruik worden gemaakt van die machtspositie door bijvoorbeeld onredelijke voorwaarden te stellen.

ACM en de digitale economie

De digitale economie is een belangrijk thema voor de ACM. Mensen en bedrijven moeten worden beschermd tegen online misleiding en marktmacht. Om misbruik van machtsposities aan te pakken doet de ACM onderzoek en kan bedrijven sancties opleggen, waaronder boetes en lasten onder dwangsom. Daarnaast is de ACM blij met de aanpassing van de Europese regels waarbij grote bedrijven en platforms toegang moeten geven tot hun platform of techniek. Ook heeft de ACM een leidraad ‘bescherming van de online consument’ uitgebracht. Die leidraad is gebaseerd op Europese consumentenregels en geeft aan waar online verleiding overgaat in misleiding. De leidraad vormt de basis voor onderzoek en handhaving door de ACM. Op die manier laat de ACM ook online markten goed werken voor mensen en bedrijven.