Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM verklaart het bezwaar tegen prioriteringsbesluit ongegrond

Het besluit van de ACM om geen nader onderzoek te doen naar gemeenten die broncode voor software open source delen houdt na heroverweging in bezwaar stand.

De onderneming Bloqzone had de ACM verzocht om handhaving op grond van de Wet Markt en Overheid. Bloqzone concurreert als softwareontwikkelaar met een aantal gemeenten die open source broncode voor software aanbiedt. Omdat de gemeenten de broncode gratis ter beschikking stellen, zouden zij oneerlijk concurreren met softwarebedrijven. De ACM heeft geen prioriteit gegeven aan het handhavingsverzoek van Bloqzone, omdat handhaving niet opportuun en niet in het maatschappelijk belang is.

Tegen het prioriteringsbesluit heeft Bloqzone bezwaar gemaakt. De ACM heeft het bezwaar van Bloqzone op 21 november 2022 ongegrond verklaard.

Omdat open source delen van broncode over het algemeen veel maatschappelijke voordelen heeft, zijn er geen aanwijzingen dat de goede marktwerking in het geding is gekomen. Optreden door de ACM is daarom niet in het maatschappelijk belang. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen voor schadelijke gevolgen voor de consumentenwelvaart. Het is niet doeltreffend en doelmatig dat de ACM nader onderzoek doet en eventueel zou optreden tegen de gemeenten in kwestie.

Tegen deze beslissing op bezwaar kan beroep worden ingediend bij de rechtbank.

 

Documenten

Besluit ACM - Bloqzone (PDF - 154.02 KB)