Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM start consultatie extra eisen energieleveranciers

Om de financiële weerbaarheid van energieleveranciers te vergroten gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) extra eisen stellen aan bedrijven die elektriciteit of gas leveren aan consumenten. Om energieleveranciers, consumentenorganisaties en andere betrokkenen de gelegenheid te geven te reageren op het ontwerp van de ‘Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers’ heeft de ACM deze ter consultatie op haar website gepubliceerd. De beleidsregel heeft gevolgen voor alle bedrijven die energie leveren aan consumenten, ook voor nieuwe aanvragers van een vergunning.

De ACM heeft in maart 2022 besloten extra eisen aan leveranciers te stellen naar aanleiding van een extern onderzoek naar het toezicht op energieleveranciers door prof. mr. dr. Femke de Vries en prof. dr. Saskia Lavrijssen. De afgelopen maanden heeft de ACM hierover met verschillende partijen in de energiesector overlegd. Op 12 mei 2022 organiseerde de ACM een rondetafelbijeenkomst waarbij energieleveranciers, belangenbehartigers, beleidsmakers, en collega-toezichthouders aanwezig waren. Verder heeft de ACM ook advies ingewonnen bij deskundigen op het gebied van risicomanagement en financieel toezicht.

Versterken financiële betrouwbaarheid

Alle bedrijven die gas en/of elektriciteit leveren aan consumenten en andere kleinverbruikers moeten zorgen voor een betrouwbare levering en staan daarom onder toezicht van de ACM. In de plannen van de ACM moeten leveranciers hun financiële continuïteit en risicomanagement versterken. Zo moeten bedrijven laten zien dat ze financieel gezond zijn en dat zij een goed businessplan en een verstandige inkoopstrategie hebben. Om te laten zien dat zij ook op lange termijn op een betrouwbare manier energie kunnen leveren aan consumenten moeten leveranciers regelmatig liquiditeitsprognoses en scenario’s opstellen. Ook moeten alle energieleveranciers een riskmanager in dienst hebben die scenarioanalyses uit kan voeren.

De ACM geeft betrokkenen tot en met 26 augustus 2022 de gelegenheid te reageren op het ontwerp van de beleidsregel. Daarna zal de ACM de beleidsregel opstellen, zodat deze op 1 oktober ingaat. Het doel hiervan is energieleveranciers weerbaarder te maken tegen plotselinge inkoopprijsstijgingen op de energiemarkt. Dit biedt geen garantie tegen faillissementen maar kan de kans daarop wel verkleinen.