Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Concept beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers

Op 23 maart 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangekondigd haar toezicht te verscherpen op de energiemarkt voor kleinverbruikers. Dit naar aanleiding van de faillissementen van meerdere energieleveranciers eind 2021 en begin 2022. De ACM heeft extern onderzoek laten verrichten waarbij gekeken is welke ruimte er binnen de huidige wet is om de eisen aan energieleverancier en het toezicht daarop aan te scherpen. Hieruit volgde onder meer de aanbeveling om het verscherpen van het toezicht nader uit te werken in een beleidsregel.

ACM Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers

Het doel van deze beleidsregel is om energieleveranciers weerbaarder te maken tegen (financiële) risico’s op de energiemarkt en consumenten beter te beschermen. De beleidsregel beoogt de kans op faillissementen van energieleveranciers te verkleinen en daarmee ook de kans op consumentenschade. Energieleveranciers zullen onder meer hun financiële continuïteit en de houdbaarheid van hun bedrijfsplan moeten onderbouwen. Daarnaast moeten zij aantonen dat zij beschikken over een adequaat risicomanagement. Voor een uitgebreidere toelichting verwijst de ACM naar de beleidsregel zelf.

De inhoud van deze beleidsregel is tot stand is gekomen na overleg met partijen uit de sector, andere toezichthouders en overige stakeholders.

Consultatie

Om tot een zorgvuldig vastgestelde beleidsregel te komen nodigt de ACM een ieder uit om te reageren op het concept. De consultatie loopt van 15 juli 2022 tot en met 26 augustus 2022. Hierna zal de ACM de reacties verwerken en stelt zij de beleidsregel vast. U kunt reageren via consultatie [at] acm [punt] nl

Vertrouwelijkheid reacties

De ACM zal alle reacties betrekken bij het vaststellen van de definitieve versie van de beleidsregel. De ACM zal niet op elke reactie individueel reageren. Bij de definitieve versie van de beleidsregel zullen de reacties op de consultatie, alsook hoe deze verwerkt zijn, geanonimiseerd en op hoofdlijnen worden weergegeven. De ontvangen reacties zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze zullen in geen geval publiekelijk gemaakt worden.

 

Documenten

Beleidsregel continuiteit energieleveranciers (PDF - 106.34 KB)