Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt vooruitlopend op nieuwe wetgeving extra eisen aan energieleveranciers

Energieleveranciers die gas of elektriciteit leveren aan consumenten of dit willen gaan doen, krijgen te maken met extra eisen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het gebied van hun financiële, organisatorische en technische kwaliteiten. De ACM zal in overleg treden met de minister voor Klimaat en Energie over hoe deze eisen ook in de nieuwe Energiewet een plek kunnen krijgen.

Energiebedrijven zullen onder meer hun financiële continuïteit en de houdbaarheid van hun bedrijfsplan beter moeten onderbouwen. Daarnaast moeten ze aantonen dat zij beschikken over adequaat risicomanagement. Ook de eisen voor deskundigheid gaan omhoog. Hiermee volgt de ACM de aanbevelingen op naar aanleiding van een extern onderzoek naar het toezicht op energieleveranciers.

Martijn Snoep bestuursvoorzitter van de ACM: “De ACM heeft onderzoek laten doen door externe experts om te kijken of we meer kunnen doen om consumenten te beschermen tegen mogelijke financiële problemen van energieleveranciers. We zullen de extra ruimte die de onderzoekers op basis van de huidige wet zien, alvast gaan benutten. Maar daarnaast is aanvullende wetgeving nodig.”

De extra eisen moeten energieleveranciers weerbaarder maken tegen plotselinge inkoopprijsstijgingen op de energiemarkt. De eisen bieden geen garantie tegen faillissementen maar kunnen de kans daarop wel verkleinen. Daarom gaat de ACM samen met de wetgever ook kijken hoe kwetsbare consumenten beter beschermd kunnen worden tegen de financiële gevolgen van een faillissement.

De ACM zal de huidige wettelijke eisen op het gebied van financiële, organisatorische en technische kwaliteiten verder uitwerken in beleidsregels, op basis van onder meer gesprekken met de sector, beleidsmakers, consumentenorganisaties en experts. De ACM zal voor de zomer een concept voor deze beleidsregels ter consultatie voorleggen, zodat zij in kunnen gaan aan het begin van het nieuwe stookseizoen op 1 oktober 2022.

Doel extern onderzoek en aanbevelingen

De externe onderzoekers hebben op verzoek van de ACM gekeken welke ruimte er binnen de huidige wet is om de eisen aan energieleveranciers en het toezicht daarop aan te scherpen om consumenten beter te beschermen. Ook hebben de onderzoekers bekeken op welke punten de huidige wet zou kunnen worden aangepast. Hieruit volgden diverse aanbevelingen voor de ACM en voor de wetgever. De onderzoekers concluderen dat de ACM binnen de huidige wetgeving nog extra mogelijkheden heeft. Tegelijkertijd doen de onderzoekers aanbevelingen om de wet te wijzigen. Deze wijzigingen zouden ingevoerd kunnen worden in de nieuwe Energiewet die de huidige Elektriciteitswet en Gaswet moet gaan vervangen.

Toezicht ACM op de energiesector

De ACM houdt toezicht op de energiesector met het oog op de betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid, zowel op de korte als de lange termijn. Bedrijven die gas of elektriciteit leveren aan consumenten moeten hiervoor een vergunning hebben. De ACM geeft deze vergunning af en kan hieraan voorwaarden verbinden. De ACM houdt onder meer toezicht op de naleving van die voorwaarden. Energieleveranciers mogen zelf hun tarieven bepalen. De ACM controleert alleen of zij geen onredelijke vergoeding bovenop hun inkoopprijzen vragen. De inkoopprijzen voor gas en elektriciteit komen op de internationale energiemarkten tot stand. Omdat netwerkbedrijven een monopolie hebben voor het transporteren van gas en elektriciteit worden de transporttarieven van deze bedrijven wel door de ACM vastgesteld.