Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM sommeert Vakantiegarant te stoppen met misleiden consumenten

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) sommeert Vakantiegarant per direct te stoppen met het misleiden van consumenten. Doet Vakantiegarant dit niet, dan moet het bedrijf  een dwangsom betalen van 2500 euro per dag tot een maximum van 125.000 euro. De ACM ontving via haar loket ConsuWijzer veel meldingen van consumenten over dit bedrijf.

Praktijken van Vakantiegarant

De ACM heeft onderzoek gedaan naar de praktijken van Vakantiegarant. Het bedrijf benadert telefonisch consumenten die in een enquête op internet hebben aangegeven interesse te hebben in reizen. Tijdens het telefoongesprek krijgen zij het aanbod dat zij voor twee weken een vakantiewoning in het buitenland kunnen huren voor 349 euro. Consumenten denken dat zij alleen maar hebben ingestemd met het ontvangen van extra informatie. Vervolgens ontvangen zij na enige weken een rekening van 349 euro. Volgens Vakantiegarant moeten zij betalen omdat zij telefonisch hebben ingestemd met het aanbod en geen gebruik hebben gemaakt van de wettelijke bedenktijd.

Wat gaat er fout?

Bedrijven die hun diensten via de telefoon verkopen moeten zich aan de regels houden die consumenten beschermen. Zo moet het bedrijf duidelijk aangeven waarvoor hij belt, namelijk om iets te verkopen. Ook moet hij duidelijk melden wat hij aanbiedt. Hierbij moet hij alle relevante informatie verstrekken die de consument nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen. Vakantiegarant vertelde aan het begin van het gesprek niet wat de reden van het telefoontje was. Ook was het volstrekt niet duidelijk over het aanbod. Daarom sommeert de ACM het bedrijf consumenten niet langer te misleiden over de reden van het gesprek en het aanbod. In werkelijkheid kon de consument namelijk niet de vakantiewoning huren voor het genoemde bedrag, maar kan hij het bedrijf opdracht geven  een vakantiewoning te zoeken met een korting van 20% op het huurbedrag. Consumenten wisten alleen niet waar die vakantiewoningen waren en wat ze kostten.

Ook was het onduidelijk welk bedrijf precies achter deze praktijk zat, omdat het bedrijf niet gevestigd was op het adres dat op de website stond vermeld. Bij het sluiten van een overeenkomst is de aanbieder verplicht een geografisch vestigingsadres te vermelden waar consumenten terecht kunnen.

Het bedrijf heeft aangegeven dat het inmiddels zijn werkzaamheden heeft gestaakt. De ACM zal dit controleren.

Advies aan consumenten

Omdat Vakantiegarant zich niet aan de regels heeft gehouden en consumenten niet de juiste informatie heeft verstrekt over het aanbod, heeft het bedrijf consumenten misleid. Consumenten die zijn ingegaan op het telefonische aanbod hebben geen rechtsgeldige overeenkomst afgesloten en hoeven daarom niet te betalen. Ook niet als zij daarna worden benaderd door een incassobureau.

Evert Jan Hummelen, plaatsvervangend directeur Consumenten van de ACM: “Consumenten zijn alleen gebonden aan een overeenkomst als de aanbieder zich aan de regels heeft gehouden. Als dat niet het geval is, is de overeenkomst niet tot stand gekomen en hoeft de consument ook niet te betalen.”

Consumenten kunnen klachten melden bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Zij kunnen daar ook advies vragen wat zij kunnen doen als zij last hebben van telefonische verkopers en bij andere consumentenproblemen.