Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: stapsgewijze ontwikkeling en geleidelijke regulering waterstofinfrastructuur

Productie, transport en toepassing van duurzaam geproduceerde waterstof staan nu nog in de kinderschoenen, maar de verwachting is dat duurzame waterstof een belangrijke rol gaat spelen bij de toekomstige energievoorziening en het behalen van de klimaatdoelen in 2050. Daarom moeten er de komende jaren belangrijke keuzes gemaakt worden over de aanleg van waterstofinfrastructuur en het mogelijk reguleren van deze infrastructuur. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil bijdragen aan de gedachtenvorming hierover en pleit in de publicatie ‘Ontwikkeling en regulering van waterstofinfrastructuur’ voor een stapsgewijze ontwikkeling van infrastructuur voor het transport van waterstof. Ook pleit de ACM voor een flexibele maar wel voorspelbare regulering voor deze waterstofinfrastructuur, afhankelijk van de vraag in hoeverre er marktproblemen zijn.

Om de energietransitie betaalbaar te houden is het belangrijk dat overinvesteringen in waterstofinfrastructuur waar mogelijk worden vermeden. De ACM pleit er daarom voor dat infrastructuur wordt ontwikkeld met zicht op het toekomstig gebruik op basis van een gedegen onderbouwing voor nut en noodzaak van een waterstofpijpleiding. Naast de aanleg van nieuwe infrastructuur lijkt hergebruik van bestaande gasleidingen waar mogelijk een gedegen optie om kosten beheersbaar te houden.

Voor de toekomstige regulering van de waterstofinfrastructuur pleit de ACM voor een benadering die mee kan bewegen met de ontwikkeling van de markt en de infrastructuur voor waterstof. De ACM vindt het belangrijk dat marktpartijen, in het bijzonder in de ontwikkelfase, de ruimte krijgen om initiatieven te ontwikkelen. Het risico op misbruik van marktmacht moet daarbij wel worden voorkomen. Daarom pleit de ACM er voor om de waterstofmarkt goed te monitoren zodat op basis van vooraf vastgestelde criteria - liefst op Europees niveau - regulering zijn intrede kan doen wanneer dat nodig is.