Kruimelpad

Verzoek TenneT goedkeuring voorstel langetermijn transmissierechten Cobrakabel 2022

TenneT TSO B.V. heeft een voorstel voor de hoeveelheid langetermijn transmissierechten op de Cobrakabel tussen Nederland en Denemarken aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

TenneT veilt langetermijn transmissierechten voor de biedzonegrens tussen Nederland en Denemarken (DK1). Het gaat om maandelijkse producten en jaarlijkse producten. TenneT moet de hoeveelheid die zij gaat aanbieden ter goedkeuring voorleggen aan de ACM. In het voorstel van 29 november 2021 geeft TenneT aan wat de hoeveelheid voor 2022 is (120 MW maandelijks en 180 MW jaarlijkse producten). Dat is dezelfde capaciteit als in 2021.

Dit voorstel is voorgelegd op grond van artikel 12.4, vierde lid, onderdeel d, van de Netcode elektriciteit.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 17 december 2021.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/21/167988.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

ACM-Post@acm.nlĀ 

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring voorstel langetermijn transmissierechten Cobrakabel 2022 (PDF - 323.94 KB)