Kruimelpad

Nieuwsbericht

ACM houdt lustrumcongres ‘The Digital Economy – Friend or Foe’

26-04-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt vandaag haar internationale congres ‘The Digital Economy – Friend or Foe’, in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. De ACM viert daarmee haar vijfjarig bestaan. Ruim 600 deelnemers richten zich op de digitale economie die veel kansen en keuzes biedt, maar ook vragen oproept. Begrijpen consumenten wat bedrijven doen met hun data? Schaden dominante posities of online platforms de concurrentie? En hoe moeten toezichthouders en beleidsmakers omgaan met de digitale economie?

Sprekers op het congres zijn:

  • Staatssecretaris Mona Keijzer
  • Eurocommissaris Margrethe Vestager
  • Gillian Tans, CEO Booking.com
  • José van Dijck, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
  • David Laibson, hoogleraar gedragseconomie en decaan van de Economische faculteit van Harvard.

In de ochtend zijn er expertmeetings over:

  • Blockchain: promises and perils
  • Energy consumers in transition
  • Imperfect behavior?

Afscheid bestuursvoorzitter Chris Fonteijn

Op het lustrumcongres neemt Chris Fonteijn afscheid als bestuursvoorzitter van de ACM. In zijn welkomstwoord op het congres kijkt hij onder andere terug op de vijf jaar ACM:

“Vijf jaar geleden zeiden we dat we de consument centraal wilden stellen. We combineerden mededingingstoezicht met consumententoezicht en met regulering van energie, telecom, post en vervoer. We waren daarmee de eerste multifunctionele markttoezichthouder in Europa. Ik zie de vruchten daarvan voor de consument. De ACM doet er alles aan relevant te blijven in de snel veranderende economie.”

Digitale economie speerpunt ACM

Ook in de snel groeiende digitale economie wil de ACM met haar toezicht ervoor zorgen dat consumenten met vertrouwen producten en diensten online kunnen blijven aanschaffen. Dat er een goed en open internet beschikbaar is voor bedrijven en consumenten. En dat ondernemers kunnen innoveren. ACM investeert in het toezicht, bijvoorbeeld op risico’s die kunnen ontstaan door samenspannende algoritmes of vergaande personalisering.

ACM Agenda 2018-2019

Naast de digitale economie heeft de ACM in 2018 en 2019 extra aandacht voor de vergroening in de energiemarkt, de prijzen van geneesmiddelen en de concurrentie in de havenwereld. Via denkmee.acm.nl hebben mensen kunnen meedenken over deze agenda-onderwerpen. De reacties vormen waardevolle input voor de aanpak die de ACM kiest.

Over de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Een gezonde economie is het fundament voor onze welvaart en ons welzijn. De ACM draagt hieraan bij door te zorgen voor goed functionerende markten. Dat zijn markten waarin consumenten met vertrouwen hun producten kunnen kopen. Consumenten en bedrijven moeten voldoende keuze hebben en deze keuze ook goed kunnen maken. De ACM houdt toezicht op bedrijven zodat ze eerlijk concurreren en voorkomt misbruik van marktmacht in met name gereguleerde sectoren. Zij beschermt consumenten tegen misleiding en geeft voorlichting aan consumenten en bedrijven over hun rechten en plichten.