Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM focust in 2022 op energie & duurzaamheid, digitale economie en woningmarkt

Drie thema’s krijgen in 2022 extra aandacht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM): energietransitie & duurzaamheid, digitale economie en woningmarkt. De aandacht voor de woningmarkt is een nieuw thema waarmee de ACM wil bijdragen aan het zoeken naar oplossingen voor de krapte op de woningmarkt. De thema’s energietransitie & duurzaamheid en digitale economie stonden de afgelopen twee jaar al op de agenda en blijven actueel. Het thema energietransitie is uitgebreid met duurzaamheid. Ook op andere terreinen van de ACM speelt duurzaamheid een steeds grotere rol, zoals onderzoek naar duurzaamheidsclaims van producten.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Elke twee jaar kijken we welke thema’s extra aandacht nodig hebben. Digitale economie en energietransitie & duurzaamheid blijven er daarom op staan. De woningmarkt is er nu bijgekomen. Markten goed laten werken voor alle mensen en bedrijven, nu en in de toekomst, is daarbij ons uitgangspunt. Dat doen we onder andere door mensen en bedrijven te beschermen tegen misleiding, manipulatie en misbruik van marktmacht.”

Energietransitie & duurzaamheid

De energiemarkt staat onder spanning door schaarste, geopolitieke spanningen en een grote duurzaamheidsopgave. Netbeheerders hebben van de ACM meer financiële ruimte gekregen om te investeren in de overgang naar duurzame energie. De ACM toetst in 2022 of die mogelijkheden ook daadwerkelijk worden gebruikt. Ook geeft de ACM de netbeheerders meer ruimte voor experimenten met bijvoorbeeld het leveren van waterstof. De ACM gaat verder met het handhaven van misleidende duurzaamheidsclaims in de energiesector.

De ACM zorgt er ook voor dat consumenten stroom en gas blijven ontvangen als leveranciers failliet gaan, maar heeft het afgelopen halfjaar geworsteld met beperkte mogelijkheden om consumenten te beschermen tegen onder andere de financiële gevolgen. Daarom evalueert de ACM in 2022 haar inzet van toezichtinstrumenten bij faillissementen en de gevolgen daarvan.

Digitale economie

Consumenten moeten met vertrouwen kunnen deelnemen aan de digitale economie. In de digitale economie zijn er risico’s voor misbruik van marktmacht en misleiding van consumenten door algoritmes en ongewenste beïnvloeding. Daarom gaan we in 2022 verder met het aanpakken van bijvoorbeeld oneerlijke reviews en neplikes. We spreken online dienstverleners aan op het gebruik van oneerlijke voorwaarden.

Een goed functionerend en concurrerend netwerk is van groot belang voor de digitale economie. ACM gaat in 2022 besluiten over toegang voor telecomaanbieders zonder eigen netwerk tot vaste netwerken. Voor bedrijven publiceren we in 2022 een leidraad over concurrentieregels voor ICT-leveranciers in de zorg.

Woningmarkt

Er is krapte op de woningmarkt. Daar zijn veel partijen aan zet om de markt beter te laten werken. De ACM draagt haar steentje bij door toezicht op huurbemiddelaars en makelaars aan te scherpen. Daarnaast doet de ACM onderzoek naar de marktmacht op de grondmarkt voor woningbouw. Dan gaat het vooral om te achterhalen waarom op grond waar wél op mag worden gebouwd, dat niet gebeurt.

ACM wil markten goed laten werken voor álle mensen

ACM laat markten goed werken voor alle mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Dat betekent dat de ACM oplossingen zoekt voor een blijvende verbetering van de markt. Dat is niet alleen door handhaving van de regels voor bedrijven, maar ook via voorlichting aan mensen om hun recht zelf te kunnen halen. De ACM gaat de komende tijd meer aandacht geven aan kwetsbare mensen of mensen die minder zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld door het makkelijker te maken om ons te benaderen en door samen te werken met sociale hulpverleners. We blijven zoeken naar nieuwe manieren om signalen en inzichten van zoveel mogelijk mensen mee te nemen in wat we doen. Zo voorkomen we dat we marktproblemen over het hoofd zien. Of dat we oplossingen kiezen die maar voor een deel van de mensen werken. Op die manier hopen we bij te dragen aan markten die goed werken voor álle mensen.