Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM dwingt aanbieders bedevaartreizen garantiestelling te regelen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft acht reisaanbieders die bedevaartreizen organiseren gedwongen om consumenten te beschermen tegen de gevolgen van een mogelijk faillissement. Het gaat om de volgende bedrijven:

  • Amlex Travel
  • Alferdoos Reizen Stars Travel
  • Elfourssan Reizen
  • De Richting
  • Salsabil Travel
  • Stichting Al Manar Haj en Omra
  • Taoufik Reizen
  • Wadi Alrafidein Travel

Deze bedrijven moeten de wettelijk verplichte garantiemaatregelen nemen die consumenten beschermen tegen een mogelijk faillissement van de reisaanbieder. Dit kan door aansluiting bij een garantiefonds. Doen zij dit niet of niet op tijd dan moeten zij dwangsommen betalen, afhankelijk van hun omzet, variërend van 2.900 tot 32.400 euro per week.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “De verkoop van bedevaartreizen verloopt via specifieke aanbieders en vaak bij de moskee. Ook voor deze reisaanbieders gelden de regels die consumenten beschermen bij een faillissement. Juist in deze tijd die grote risico’s voor zowel bedrijven als consumenten meebrengt, is het van belang dat consumenten beschermd zijn bij een faillissement van een reisaanbieder.”

Onderzoek bedevaartreizen

De ACM is in 2019 een onderzoek gestart naar een tiental aanbieders van bedevaartreizen. Dit is gebeurd na signalen dat consumenten vaak niet goed beschermd zijn tegen een mogelijk faillissement van de aanbieder. Het gaat om aanbieders van Hadj reizen (grote bedevaart in een specifieke periode van het jaar) en Umrah reizen (kleine bedevaart die het hele jaar door plaatsvindt). Een Hadj-reis kost gemiddeld 5000 tot 6500 euro. Hiervoor stelt Saudi-Arabië per land ieder jaar een beperkt aantal visa beschikbaar en verdeelt deze onder gespecialiseerde reisbureaus.

Bedevaartreizen worden aangeboden als pakketreis (reis en verblijf). De ACM concludeerde na onderzoek dat veel aanbieders van bedevaartreizen niet voldeden aan de wettelijke garantieplicht. De ACM heeft hen op de regels gewezen en gemaand garantiemaatregelen te treffen. De ACM heeft hierover ook contact gehad met de ambassade van Saudi-Arabië.

De verkoopperiode voor Hadj reizen in 2020 start normaal gesproken eind april / begin mei. De ACM had lasten onder dwangsom opgelegd aan reisaanbieders die, nadat de ACM hen op deze verplichting had gewezen, nog steeds geen garantiemaatregelen hadden getroffen. Zij hadden tot de start van de verkoop van Hadj reizen de tijd om aan deze verplichtingen te voldoen, zodat consumenten beschermd zouden zijn bij een faillissement van de reisaanbieder. Vanwege de onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis voor Hadj- en Umrah reizen naar Saudi-Arabië heeft de ACM publicatie van de eerder genomen besluiten uitgesteld. Omdat bedrijven als gevolg van corona vertraging ondervonden bij het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen heeft de ACM hen daarvoor meer tijd gegeven. De aanbieders hebben nu  tot en met 2 oktober 2020 de tijd om de vereiste garantiemaatregelen te treffen door zich aan te sluiten bij een garantiefonds. Doen zij dat niet of niet op tijd, dan moeten zij dwangsommen betalen.

Reisgarantie: wat is dat?

De ACM houdt toezicht op de naleving van de regels rondom reisgarantie. Aanbieders van pakketreizen zijn wettelijk verplicht garantiemaatregelen te treffen waarmee consumenten beschermd zijn tegen een mogelijk faillissement van de reisaanbieder. Ook zijn zij verplicht om consumenten te informeren over de getroffen garantiemaatregelen. In onzekere tijden zoals nu biedt reisgarantie consumenten zekerheid. Reisaanbieders kunnen hun reisgarantie regelen door aansluiting te zoeken bij een garantiefonds. Mocht de aanbieder failliet gaan, dan krijgen consumenten die nog niet op reis zijn maar wel al hebben betaald de reissom terug. Als zij al op reis zijn, worden zij gerepatrieerd of kunnen zij de reis voortzetten met een andere aanbieder.

De ACM waarschuwt aanbieders die reizen aanbieden zonder garantie dat zij boetes riskeren. Consumenten doen er verstandig aan de reisaanbieder te controleren op garantiemaatregelen voordat zij een reis boeken.