Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: DeeneD mag geen aansluitkosten in rekening brengen bij warmteverbruikers

Warmteleverancier DeeneD mag geen periodieke aansluitkosten in rekening brengen bij warmteverbruikers. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald in een bindende aanwijzing.

Aanleiding voor het besluit van de ACM is een handhavingsverzoek van Stichting Betaalbaar Duurzaam Velsen. Naar aanleiding daarvan constateert de ACM dat DeeneD periodieke aansluitkosten in rekening brengt, terwijl dat niet is toegestaan. DeeneD heeft vier weken de tijd gekregen om hiermee te stoppen en afnemers ervan op de hoogte te stellen. Die termijn is inmiddels verlopen. De ACM bekijkt nu of eventuele vervolgstappen nodig zijn.

Met het besluit van de ACM staat vast wat DeeneD wel en niet in rekening mag brengen bij warmteverbruikers. Warmteverbruikers kunnen met het besluit van de ACM het onterecht betaalde bedrag rechtstreeks of via een civiele rechter terugvorderen bij DeeneD. De rechten en plichten die de ACM beschrijft in het besluit gelden overigens voor alle warmteleveranciers.

Kosten voor leveren warmte en koude

De Stichting Betaalbaar Duurzaam Velsen diende naast de klacht over de periodieke aansluitkosten nog een aantal klachten in. Deze klachten gingen over kosten voor het leveren van warmte en koude aan huurders. In haar besluit maakt de ACM duidelijk welke kosten wel en niet in rekening mogen worden gebracht. Zo mag DeeneD kosten in rekening brengen voor de collectieve afleverset. Koudetarieven mag DeeneD in rekening brengen zolang het maximum leveringstarief niet wordt overschreden. Betrokken partijen kunnen overigens nog bezwaar maken tegen het besluit van de ACM.

Over de rol van de ACM

De ACM houdt toezicht op de juiste uitvoering van de Warmtewet. Als een warmteleverancier zich niet aan de regels houdt, kan de ACM ingrijpen. Besluiten naar aanleiding van handhavingsverzoeken bieden warmteleveranciers duidelijkheid over hoe de Warmtewet geïnterpreteerd moet worden. Recent heeft de ACM de leidraad ‘Verplichtingen voor een leverancier van warmte’ geconsulteerd. De definitieve versie van deze leidraad wordt binnenkort gepubliceerd. De leidraad bevat een overzicht van de verplichtingen die warmteleveranciers hebben bij het aanbieden van warmte. De ACM geeft ook voorlichting aan warmteklanten, zodat ze weten wat hun rechten zijn. Het is belangrijk dat voor warmteklanten volledig duidelijk is wat zij wel en niet moeten betalen aan hun leverancier en wat de gemaakte afspraken zijn.