Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank over aansluitingskosten warmteleverancier Deem NL

De Rechtbank Rotterdam heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 15 september 2022 in het gelijk gesteld in een rechtszaak over het in rekening brengen van periodieke aansluitkosten door warmteleverancier Deem NL. De ACM had met een bindende aanwijzing bepaald dat warmteleverancier Deem NL moest stoppen met het maandelijks in rekening brengen van aansluitkosten aan warmteverbruikers. In de Warmtewet is namelijk geregeld dat warmteleveranciers alleen eenmalig een tarief voor de aansluiting in rekening mogen brengen.

De rechtbank oordeelt dat het beroep van Deem NL tegen het besluit van ACM ongegrond is omdat het bedrijf niet duidelijk heeft gemaakt wat er onder de periodieke aansluitkosten wordt verstaan. Als het gaat om het in rekening brengen van de kosten voor het aansluiten van de woning op het warmtenet, heeft Deem NL het maximumtarief hiervoor ruimschoots overschreden omdat het bedrijf hiervoor al sinds 1 januari 2014 kosten in rekening brengt bij gebruikers. Als het hier niet gaat om eenmalige aansluitkosten, maar om een kostendekkingsbijdrage heeft Deem NL onvoldoende duidelijk gemaakt welke kosten daar onder vallen. De Warmetwet heeft tot doel consumenten te beschermen. Onduidelijke tarieven passen daar niet bij. Volgens de rechtbank heeft Deem NL ook niet aannemelijk gemaakt dat de bijdrage met de bewoners is afgesproken.

Er is nog beroep mogelijk tegen deze uitspraak

Lees de uitspraak van rechtbank Rotterdam op rechtspraak.nl .