Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM brengt effecten vangnetregeling energie in kaart

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht wat de effecten zijn van de vangnetregeling energie en een eventuele afschaffing of wijziging hiervan. De regeling is bij de liberalisering van de energiemarkt in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen onredelijke energietarieven. Het onderzoek van de ACM is ook aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat zich over de toekomst van de vangnetregeling gaat buigen.

Effecten vangnetregeling

De vangnetregeling beperkt de concurrentie op de markt niet, zo blijkt uit het onderzoek van de ACM. De regeling tast de kwaliteit van het energie-aanbod niet aan en vormt geen belemmering voor de innovatie op de markt. De administratieve lasten van het toezicht op de regeling leiden tot licht hogere energietarieven, namelijk ongeveer € 0,24 per afnemer per jaar. De interventies van de ACM op het gebied van de regeling leiden tot lagere energietarieven, maar dan alleen voor de consumenten bij de energieleverancier die de ACM heeft aangesproken.

De ACM kan niet zeggen in welke mate een eventuele afschaffing van de vangnetregeling leidt tot hogere energietarieven. Dat hangt bijvoorbeeld af van welke interventies de ACM zou hebben gedaan als de vangnetregeling nog wel bestond.

Minder actieve kleinverbruikers mogelijk benadeeld

De ACM wijst op het risico dat een afschaffing van de vangnetregeling het verschil tussen de lagere vaste tarieven en hogere variabele tarieven kan vergroten. Dat betekent dat de groep kleinverbruikers die minder actief is op de markt, mogelijk nadeel ondervindt van afschaffing van de vangnetregeling.