Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek naar de effecten van de vangnetregeling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht wat de effecten zijn van de vangnetregeling energie en een eventuele afschaffing of wijziging hiervan.

Uit het onderzoek blijkt dat de vangnetregeling de mate van concurrentie op de markt niet beperkt, de kwaliteit van het aanbod niet aantast en de innovatie op de markt niet belemmert. De ACM schat dat de administratieve lasten van het huidige tarieftoezicht leiden tot een opwaarts tariefeffect van € 0,24 per afnemer. De interventies van de ACM hebben de afgelopen jaren meermaals geleid tot een neerwaarts tariefeffect. Dit effect is echter alleen voelbaar voor de afnemers van tarieven waarvoor de ACM interventies heeft gepleegd.

De ACM schat dat een eventuele afschaffing van het tarieftoezicht leidt tot een spiegeling van de geschetste effecten van het huidige tarieftoezicht. Het neerwaartse tariefeffect bedraagt hierbij jaarlijks € 0,24 per afnemer. Het opwaartse tariefeffect van een eventuele afschaffing van het tarieftoezicht is niet met zekerheid vast te stellen. Dit effect hangt samen met de gepleegde interventies van de ACM en het is niet vast te stellen hoeveel interventies de ACM niet meer zou plegen als de vangnetregeling wordt afgeschaft. Daarbij merkt de ACM op dat zij het anticipatie-effect, en dus een mogelijk groter opwaarts tariefeffect, niet heeft kunnen uitsluiten en dat zij geen onderzoek heeft kunnen doen naar de effecten van een afschaffing op kwetsbare consumenten.

De ACM schat in dat een (tijdelijke) afschaffing van de vangnetregeling mogelijk het verschil tussen de lagere vaste tarieven en hogere variabele tarieven kan vergroten. Hierdoor wordt de groep kleinverbruikers die minder actief is op de markt mogelijk benadeeld.

 

Documenten

Rapport vangnet in transitie (PDF - 902.11 KB)