Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Hoogste rechter bevestigt methode voor vaststelling maximumtarieven elektriciteit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft terecht maximumtarieven vastgesteld voor de elektriciteitsproducten Nuon Standaardprijs en Nuon Modelcontract tussen 1 januari 2017 en 1 juli 2017. Dit betekent dat Nuon (Vattenfall) onredelijke tarieven in rekening heeft gebracht aan consumenten die deze producten afnamen. Daarnaast is de methode die de ACM gebruikt om de maximumtarieven te toetsen, toegestaan. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld. Hoger beroep tegen deze uitspraak is niet mogelijk.

De ACM had eind 2017 bepaald dat Nuon in de betreffende periode een onredelijk tarief in rekening bracht aan ongeveer 130.000 klanten die alleen de genoemde producten afnamen (niet in combinatie met gas). Nuon heeft dit besluit van de ACM bij de rechter aangevochten. Tegelijkertijd heeft Nuon deze klanten gecompenseerd, los van de uitkomst van de juridische procedure.

ACM ziet toe op redelijke energietarieven

De ACM ziet er op toe dat de energietarieven voor consumenten ‘redelijk’ zijn. Tarieven zijn redelijk als de energieleverancier de effecten van een doelmatige bedrijfsvoering voldoende gebruikt om de tarieven voor consumenten te verlagen. De ACM had in dit geval terecht geoordeeld dat dat niet zo was.

Concurrentie tussen energieleveranciers en de mogelijkheid voor consumenten om over te stappen, zorgen in het algemeen voor lage energietarieven. Ter bescherming van energieconsumenten ziet de ACM er op toe dat zij niet meer betalen dan redelijke tarieven voor energie.

Lees de uitspraak van het Cbb op rechtspraak.nl