Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerken in de wijkverpleegkundige zorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontvangt regelmatig vragen over de ruimte voor samenwerking binnen de concurrentieregels in de wijkverpleegkundige zorg. Bijvoorbeeld over samenwerken op de onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg, maar ook over samenwerken in de wijk voor de oprichting van een ‘herkenbaar en aanspreekbaar team’.

Die samenwerking is bedoeld om de zorgvraag van een cliënt beter te coördineren en overzicht te creëren van de bij aanbieders beschikbare capaciteit en specialismen, zodat voor cliënten, andere zorgaanbieders (zoals bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen) en zorginkopers duidelijk is wie ze kunnen benaderen voor wijkverpleging. De ACM ontvangt bijvoorbeeld vragen over welke afspraken met elkaar gemaakt mogen worden om een herkenbaar en aanspreekbaar team te vormen en welke informatie uitgewisseld mag worden.

De ACM ziet dat herkenbare en aanspreekbare teams een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg. Het is dan van belang dat de afspraken die zorgaanbieders daarvoor maken in het belang van cliënten zijn, en niet verder gaan dan nodig voor het bereiken van dit doel.

Waar moet u op letten?

Bent u een aanbieder van wijkverpleging en wilt u samenwerken om een herkenbaar en aanspreekbaar team te vormen? Dat mag. De samenwerking moet wel voldoen aan de concurrentieregels. De onderstaande uitgangspunten kunnen u helpen om na te gaan of uw afspraken daaraan voldoen. Als afspraken aan deze uitgangspunten voldoen, kunt u ervan uitgaan dat geen sprake is van een mededingingsprobleem. Afspraken die verder gaan, zijn niet per definitie verboden. Zorgaanbieders dienen zelf te beoordelen of afspraken ook in die gevallen in het belang zijn van cliënten en niet verder gaan dan nodig.

Uiteraard kan ook een zorgverzekeraar - met inachtneming van de mededingingsregels - het initiatief nemen om tot een herkenbaar en aanspreekbaar team voor wijkverpleegkundige zorg te komen. Een zorgverzekeraar kan individueel via het inkoopbeleid voorwaarden stellen hoe een herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging er uit moet zien of sturen op welke zorgaanbieders dit team moeten vormen. Een zorgverzekeraar mag in het inkoopbeleid ook bepalen dat hij (bij voorkeur) contracteert met aanbieders die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten. Ook in deze situaties blijven zorgaanbieders er zelf verantwoordelijk voor dat zij geen afspraken maken die in strijd zijn met de mededingingsregels.

Heeft u vragen over samenwerking en de concurrentieregels?

Heeft u na eigen beoordeling nog vragen over de mededingingsrechtelijke aspecten bij de vormgeving van een herkenbaar en aanspreekbaar team voor wijkverpleegkundige zorg of andere vragen over samenwerking in de wijkverpleging, neem dan contact op met de ACM via vragen [punt] zorg [at] acm [punt] nl (vragen[dot]zorg[at]acm[dot]nl).

Nadere informatie inclusief ACM-uitgangspunten die kunnen helpen bij de vormgeving van herkenbare en aanspreekbare teams: