Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De vijf voorwaarden in de Beleidsregel JZOJP

In de Beleidsregel JZOJP staan vijf procedurele voorwaarden opgenomen. Om marktpartijen te helpen om deze voorwaarden in te vullen heeft de ACM deze voorwaarden nader toegelicht en voorzien van concrete handvatten. Ook vindt u een voorbeeld uit de praktijk van verschuiving van zorg van een academisch ziekenhuis naar een algemeen ziekenhuis in Leiden.

Ten slotte

Heeft u concrete vragen over de invulling van de Beleidsregel JZOJP in uw situatie? Neem dan contact op met vragen [punt] zorg [at] acm [punt] nl. Ook wanneer samenwerkende partijen na eigen beoordeling nog vragen hebben over de mededingingsrechtelijke aspecten van JZOJP-afspraken, kunnen zij met de ACM in gesprek. Als er een breder maatschappelijk belang is, denkt de ACM graag mee.