Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: Beleidsregel JZOJP goed toegepast bij verplaatsing basiszorg van LUMC naar Alrijne ziekenhuis

In 2020 heeft zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in het kader van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) afspraken gemaakt met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Alrijne ziekenhuis om bepaalde vormen van basiszorg te verplaatsen van het LUMC naar het Alrijne ziekenhuis.

Zorg en Zekerheid (Z&Z) heeft deze samenwerking vormgegeven mede aan de hand van de vijf voorwaarden die in de beleidsregel JZOJP van de ACM staan. De ACM constateert dat Z&Z bewust aandacht heeft gegeven hoe zij daarbij patiënten kon betrekken. Z&Z heeft de effecten van de verplaatsing van zorg op de publieke belangen betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid in kaart gebracht. En verder heeft zij goed nagedacht of de gemaakte afspraken noodzakelijk zijn in het licht van haar doelstellingen om met deze regionale samenwerking de zorg te verbeteren. Z&Z en de beide ziekenhuizen blijven daarbij actief monitoren of de gestelde doelen in de praktijk worden behaald.

De ACM heeft als aandachtpunt voor Z&Z benoemd de wijze van openbaarmaking van de doelen, afspraken en onderbouwing. Het is niet voldoende om deze afspraken alleen via een nieuwsbericht bekend te maken en het globaal in het inkoopbeleid op te nemen. Het vraagt om een apart document dat makkelijk voor patiënten en andere belanghebbenden vindbaar is. Daarbij heeft de ACM aangegeven dat de samenwerkende partijen de verantwoording zo vormgeven dat zij, zodra dat mogelijk is, ook inzicht geven in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd.

Martijn Snoep (bestuursvoorzitter ACM): ‘Zorg en Zekerheid heeft bij de regionale samenwerking in Leiden de ACM beleidsregel Juiste Zorg op de Juiste Plek goed toegepast. Zij hebben hierbij oog voor de belangen van patiënten. Deze casus laat opnieuw zien dat regionale samenwerking in het belang van patiënten goed mogelijk is binnen de mededingingsregels.‘

In de casus-beschrijving staat hoe Zorg & Zekerheid de beleidsregel JZOPJP heeft toegepast en welke aandachtspunten de ACM daarbij heeft meegegeven.

 

Documenten

Beleidsregel JZOJP toegepast bij verplaatsing van basiszorg van LUMC naar het Alrijne ziekenhuis (PDF - 74.41 KB)