Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uw bedrijf vindbaar en aanspreekbaar

Verkoopt u producten of diensten? Of hebt u een platform waarop andere bedrijven kunnen verkopen? Zorg dat klanten weten met welk bedrijf ze te maken hebben, vóórdat ze iets kopen. En hoe u klachten afhandelt. Er zijn wettelijke regels voor wat u daarover moet vertellen.

Als u in een winkel verkoopt, zijn sommige dingen vaak al duidelijk. Die hoeft u dan niet meer te vertellen. Uw adres bijvoorbeeld.

Welke informatie geeft u over uw bedrijf?

 1. De naam en handelsnaam van uw bedrijf

  De handelsnaam waaronder u verkoopt is niet genoeg. Het gaat om het bedrijf erachter. Geef de volledige naam en handelsnaam waarmee dit bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

 2. Het adres waar u uw bedrijf runt

  Meestal is dat het vestigingsadres zoals ingeschreven bij de KvK. Vermeld niet alleen een postbus.

 3. Uw e-mailadres, plus minimaal 1 andere mogelijkheid voor direct persoonlijk contact

  Bijvoorbeeld uw telefoonnummer. En wees echt bereikbaar. Beantwoord mails. Neem de telefoon op, zet er geen bandje achter. Bent u beperkt bereikbaar? Zorg dat consumenten dit weten.

 4. Als u via internet verkoopt, of als u diensten aanbiedt

  Vermeld dan uw inschrijvingsnummer bij de KvK en uw btw-nummer

 5. Als u tussenpersoon bent

  Vermeld dan naam en bezoekadres van het bedrijf waarvoor u verkoopt.

 6. Als u een platform heeft waarop (ook) andere bedrijven kunnen verkopen

  Zorg dat de consument weet met wie hij handelt. Wat biedt u en wat biedt een ander bedrijf? Wie is de verkoper? En wordt de consument beschermd door de consumentenregels? Waarvoor kan de consument bij u terecht? Als de consument niet bij u terecht kan, bij wie wel?
  Wees bereikbaar. En zorg dat ook een bedrijf dat gebruik maakt van uw platform aan de consument kan laten weten met wie hij handelt en hoe hij bereikbaar is. Contactgegevens moeten eenvoudig te vinden zijn.

  Wilt u meer weten over de verplichtingen die gelden voor platformen? Kijk dan naar de Vuistregels voor Online platformen van de ACM.

Vertel hoe u klachten over uw bedrijf afhandelt

Heeft u regels voor hoe u klachten afhandelt? Leg dan uit wat die regels zijn. Bent u aangesloten bij een geschillencommissie? Vertel dit. Leg ook uit wanneer consumenten naar de geschillencommissie kunnen en hoe dat werkt.

Geschillencommissie voor online verkoop

Verkoopt u via internet? Dan bent u verplicht op uw website een link naar het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting  te zetten. Daar kunnen consumenten, ook vanuit het buitenland, in hun eigen taal klachten indienen.