U mag het informatienummer niet misbruiken

Heeft de ACM u een informatienummer toegekend? Dan mag u het informatienummer niet misbruiken. De ACM pakt misbruik van informatienummers aan. Waar let de ACM op? En hoe pakt de ACM nummermisbruik aan?

Waar let de ACM op bij het gebruik van informatienummers?

De ACM let vooral op dat u zich aan de volgende regels houdt:

U vermeldt de tarieven vooraf

Uw tarieven moeten duidelijk zijn voor de beller. De beller hoort vooraf hoeveel het gesprek kost. De beller betaalt niets voor het beluisteren van de tariefmelding. Ook in uw reclame-uitingen en op uw website vermeldt u de tarieven. U vermeldt alle tarieven: het informatietarief, het beltarief en eventueel het startarief en het maximumtarief. Betaalt de beller een tarief per gesprek? Dan moet de beller vooraf te horen krijgen wat het gesprek kost.

U als nummergebruiker en de telecomaanbieder zijn beiden verantwoordelijk voor de juiste tariefmelding.

U houdt zich aan het maximale tarief

 • Rekent u meer dan 15 cent per minuut voor het bellen naar het 0900-nummer? Dan stelt u een maximumtarief vast per gesprek
  Het maximumtarief mag niet hoger zijn dan € 55 per gesprek.
 • Gebruikt u het informatienummer als klantenservice?
  Dan rekent u geen kosten voor uw diensten. De beller betaalt alleen de gebruikelijke gesprekskosten. Lees meer over informatienummers als klantenservice.
 • Bij een tarief per gesprek rekent u maximaal € 1,80
  Als u voor uw informatie of dienst (bijvoorbeeld een doorschakeldienst) een tarief per gesprek rekent, dan geldt er een maximum van € 1,80 per gesprek.

U bent duidelijk over de dienst die u aanbiedt

Aan het begin van het gesprek vertelt u duidelijk wie u bent en welke dienst u levert. En u moet de aangeboden informatie of dienst echt leveren.

Biedt u een doorschakeldienst aan? Dan moet u ook melden dat er sprake is van een doorverbindservice, en wat het tarief is dat geldt na doorschakeling. Rekent u een tarief per minuut voor een doorschakeldienst? Dan mag u alleen een 18xy- of een 0906-nummer gebruiken.

Wachttijd bij een tarief per minuut

Rekent u een tarief per minuut? En moet de beller wachten? Dan moet u dit aan de beller vertellen. U misbruikt het informatienummer als u het gesprek rekt.

Hoe pakt de ACM misbruik aan?

Het voorkomen van misbruik begint bij een strenge toetsing van de aanvraag van een informatienummer:

 • Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn
  Is een aanvraagformulier niet volledig ingevuld? En krijgen we ook bij navraag niet genoeg informatie? Dan kent de ACM het informatienummer niet toe.
 • De ACM checkt de integriteit van de nummeraanvrager
  Twijfelen we aan uw bedoelingen? In voorkomende gevallen kunnen we u vragen om een vragenformulier in te vullen. Uw antwoorden toetsen we aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) en we kunnen advies vragen aan het Bureau Bibob. Bij een negatief advies kunnen we beslissen een informatienummer niet toe te kennen. Of een toegekend nummer in te trekken.
 • De ACM verwacht dat u zich aan de regels houdt
  De ACM kent een informatienummer alleen toe als we verwachten dat u de regels naleeft. Andersom: we kennen een informatienummer niet toe als we verwachten dat u de regels niet naleeft. Met deze regels bedoelen wij bijvoorbeeld de bovengenoemde regels over de tarieven en de diensten. En de aangeboden dienst moet aan de wet voldoen. Een voorbeeld: biedt u een kansspel? Dan moet u een vergunning van de Kansspelautoriteit hebben.

Wordt een informatienummer misbruikt? Dan kan de ACM een last onder dwangsom en/of een boete opleggen en het informatienummer intrekken.

Waar kan ik alle regels vinden?

Bekijk voor meer informatie wet- en regelgeving.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.