Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

U mag het informatienummer niet misbruiken

Heeft de ACM u een informatienummer toegekend? Dan mag u het informatienummer niet misbruiken. De ACM pakt misbruik van informatienummers aan. Waar let de ACM op? En hoe pakt de ACM nummermisbruik aan?

Waar let de ACM op bij het gebruik van informatienummers?

De ACM let vooral op dat u zich aan de volgende regels houdt:

U vermeldt de tarieven vooraf

Uw tarieven moeten duidelijk zijn voor de beller. De beller hoort vooraf hoeveel het gesprek kost. De beller betaalt niets voor het beluisteren van de tariefmelding. Ook in uw reclame-uitingen en op uw website vermeldt u de tarieven. U vermeldt alle tarieven: het informatietarief, het beltarief en eventueel het startarief en het maximumtarief. Betaalt de beller een tarief per gesprek? Dan moet de beller vooraf te horen krijgen wat het gesprek kost.

U als nummergebruiker en de telecomaanbieder zijn beiden verantwoordelijk voor de juiste tariefmelding.

U houdt zich aan het maximale tarief

 • Rekent u meer dan 15 cent per minuut voor het bellen naar een 0900-nummer of een 18xy-nummer? Dan stelt u een maximumtarief vast per gesprek

 • Gebruikt u het informatienummer als klantenservice? Dan rekent u geen kosten voor uw diensten. De beller betaalt alleen de gebruikelijke gesprekskosten. Lees meer over informatienummers als klantenservice.

U bent duidelijk over de dienst die u aanbiedt

Aan het begin van het gesprek vertelt u duidelijk wie u bent en welke dienst u levert. En u moet de aangeboden informatie of dienst echt leveren.

Biedt u een betaalde doorschakeldienst aan? Dan mag dat alleen via een 18xy-nummer en onder de volgende voorwaarden:

 • U mag alleen doorschakelen nadat u een abonnee-informatiedienst heeft geleverd.
 • De beller krijgt altijd een medewerker van uw bedrijf aan de lijn voordat u doorschakelt.
 • U vertelt vooraf naar welk nummer u de beller kunt doorschakelen.
 • U mag niet doorschakelen naar gratis 0800-nummers.
 • U heeft toestemming van de beller om door te schakelen.

Als u een tarief per minuut rekent, gelden er extra voorwaarden. Voordat u doorschakelt, vertelt u de beller:

 • Dat het goedkoper is om het gezochte nummer zelf te bellen.
 • Wat het tarief is na doorschakeling.
 • Na hoeveel minuten u de doorschakeling automatisch beëindigt.

Geeft de beller geen toestemming? Dan moet u de verbinding direct verbreken.

Wachttijd bij een tarief per minuut

Rekent u een tarief per minuut? En moet de beller wachten? Dan moet u dit aan de beller vertellen. U misbruikt het informatienummer als u het gesprek rekt.

Hoe pakt de ACM misbruik van tarieven aan?

Het voorkomen van misbruik begint bij een strenge toetsing van de aanvraag van een informatienummer:

 • Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn
  Is een aanvraagformulier niet volledig ingevuld? En krijgen we ook niet de benodigde informatie als wij daarom vragen? Dan kent de ACM het informatienummer niet toe.
 • Inzet Wet Bibob
  We kunnen u vragen om een Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) vragenformulier in te vullen. Uw antwoorden toetsen we aan de Wet Bibob. Als uw antwoorden daartoe aanleiding geven kunnen we om een advies vragen van het Bureau Bibob. Bij een negatief advies wijzen we uw aanvraag om een informatienummer af of trekken we een toegekend nummer in.
 • De ACM verwacht dat u zich aan de regels houdt
  De ACM kent een informatienummer alleen toe als we verwachten dat u de regels naleeft. Andersom: we kennen een informatienummer niet toe als we verwachten dat u de regels niet naleeft. Met deze regels bedoelen wij bijvoorbeeld de bovengenoemde regels over de tarieven en de diensten. En de aangeboden dienst moet aan de wet voldoen. Een voorbeeld: biedt u een kansspel? Dan moet u een vergunning van de Kansspelautoriteit hebben.

Wordt een informatienummer misbruikt? Dan kan de ACM een last onder dwangsom en/of een boete opleggen en het informatienummer intrekken.

Waar kan ik alle regels vinden?

Bekijk voor meer informatie de wet- en regelgeving telecommunicatie