Internet

Regels voor verzenders van e-mailberichten

Als u berichten verstuurt zonder toestemming van de ontvanger, kunt u in overtreding zijn. Het gaat bij het spamverbod om berichten die overlast veroorzaken. Een persoonlijk bericht (dus geen wekelijkse commerciële nieuwsbrief) naar een persoon of bedrijf waar de verzender al contact mee heeft gehad, is dus geen probleem. Op deze pagina vindt u de belangrijkste regels voor verzenders van e-mailberichten op een rij. 

Wie zijn volgens de wet verzenders van e-mailberichten?

Het spamverbod noemt de volgende partijen verzenders:

  • de verzender die de feitelijke verzending verricht (op de verzendknop drukt)
  • de verzender die de afzender is (de opdrachtgever van de verzending)

Beiden kunnen door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verantwoordelijk worden gehouden bij overtreding van het spamverbod. Hierop staat een boete van maximaal 450.000 euro per overtreding. Het kan ook voorkomen dat ACM besluit om niet (direct) over te gaan tot het opleggen van een boete maar volstaat met een waarschuwing.

Wat zijn de wettelijke eisen voor het verzenden van elektronische berichten?

Wanneer u berichten verstuurt, moet u aan de volgende eisen voldoen:

  1. voorafgaande toestemming: de ontvanger moet toestemming hebben gegeven
  2. identiteit: de ontvanger moet zien van wie berichten afkomstig zijn
  3. afmeldmogelijkheid: de ontvanger moet zien hoe en bij wie hij zich kan afmelden als hij geen berichten meer wilt ontvangen.

1. Voorafgaande toestemming vragen

Voordat u ongevraagde berichten mag versturen moet de ontvanger u vrij of specifiek en geïnformeerd toestemming geven. Vrij betekent bijvoorbeeld dat de ontvanger zelf kenbaar heeft gemaakt toestemming te geven. Een bepaling in de algemene voorwaarden informeert de ontvanger niet over 'waar hij toestemming voor geeft'. Vage beschrijvingen zoals 'u geeft toestemming voor de ontvangst van e-mails van dit bedrijf en (geselecteerde) partners' zijn niet specifiek. Er moet duidelijk zijn waarvoor de ontvanger specifiek toestemming geeft.

U moet altijd kunnen aantonen dat u voorafgaande toestemming van de ontvanger heeft gekregen. Bepaalt u zelf hoe u dit invult.

Gebruikt u adressenbestanden? U kunt deze alleen gebruiken wanneer u vooraf toestemming heeft gekregen om naar deze adressen (of telefoonnummers) elektronische berichten te versturen. Indien u geen bestaande klantrelatie heeft of geen voorafgaande toestemming kunt tonen, kunt u een adresbestand niet gebruiken. U moet u goed laten voorlichten over de risico’s van het gebruik van een adresbestand van een ander. Vaak is dat illegaal.

2. Werkelijke identiteit verzender noemen

U moet als verzender in elk verzonden elektronisch bericht uw werkelijke identiteit vermelden. Het gebruik van een alias of pseudoniem is niet toegestaan.

3. Afmeldmogelijkheid bieden

In ieder verzonden bericht moet de mogelijkheid staan tot afmelden. Ook al heeft de ontvanger eerder toestemming gegeven. U moet ontvangers deze mogelijkheid kosteloos en op gemakkelijke wijze aanbieden. Een uitgebreide vragenlijst voordat de afmelding rond is, is dus niet gemakkelijk.

Informatie voor leveranciers van adresbestanden

Een leverancier van e-mailadressen of telefoonnummers kan in bepaalde gevallen de privacywetgeving overtreden. Het College bescherming persoonsgegevens houdt daar toezicht op. Ook is het mogelijk dat de leverancier van deze adressen als medepleger van het spamverbod door ACM wordt beboet. Per overtreding bekijken wij welke partijen kunnen worden aangemerkt als overtreder.

Meer informatie over de regels voor het verzenden van e-mailberichten

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten