Kruimelpad

Telecomaanbieders

Geschilbeslechting telecom aanvragen

Als telecomaanbieder moet u zich houden aan wettelijke regels. Bijvoorbeeld de Telecommunicatiewet en de Roamingverordening. U moet u ook houden aan verplichtingen die de ACM oplegt met marktanalysebesluiten.

Vindt u dat een andere telecomaanbieder zich niet aan de regels houdt? Of vindt een andere telecomaanbieder dat van u? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u ons vragen om een beslissing te nemen. Dat heet geschilbeslechting.

Bent u consument? Via onze website ConsuWijzer  helpen wij u graag verder.

Geschillen over interoperabiliteit

Onderhandelt u met een andere telecomaanbieder over interoperabiliteit? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u aan de ACM vragen om het op te lossen. Gebruik het formulier geschilbeslechting telecomaanbieders interoperabiliteit.

Andere geschillen tussen telecomaanbieders

Heeft u een ander probleem met een andere telecomaanbieder, en wilt u dit voorleggen aan de ACM? Gebruik het formulier geschilbeslechting telecomaanbieders.

Geschillen over aanleg of verplaatsing van telecomkabels

Soms ontstaat er een geschil bij aanleg, verplaatsing of verwijdering van telecomkabels. Meestal zijn dit geschillen tussen gemeentes en telecomaanbieders.

  • Bij geschillen over aanleg van telecomkabels kunt u ook bij de ACM terecht.Gebruik het formulier geschilbeslechting telecomkabels.
  • Geschillen over de verdeling van de kosten voor verplaatsing van telecomkabels kunnen partijen voorleggen aan de civiele rechter. De ACM probeert de gang naar de civiele rechter te voorkomen door te bemiddelen, informatie te geven en vragen te beantwoorden. Kijkt u hier voor meer informatie.

Als een bedrijf een verzoek doet om geschilbeslechting vult hij een formulier in. Er zijn voor de verschillende formulieren voor verschillende typen geschillen. Deze formulieren staan op de website van de ACM. Nadat de ACM het formulier heeft ontvangen, wordt de partij waarmee de aanvrager om geschilbeslechting een probleem heeft de mogelijkheid gegeven een gemotiveerde schriftelijke reactie te geven. Daarna volgt normaal gesproken een hoorzitting waarin de geschilpartijen hun standpunten kunnen toelichten en de ACM vragen kan stellen. Na deze hoorzitting zal de ACM een beslissing nemen.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.