Kruimelpad

Geschilbeslechting telecom aanvragen

Bent u telecomaanbieder en vindt u dat een andere telecomaanbieder zich niet houdt aan de wet of aan een overeenkomst die volgens de wettelijke regels is gesloten?

Of bent u rechthebbende op grond of beheerder van grond? En bent u het niet eens met de aanleg van telecomkabels in de grond?

Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u ons vragen om een beslissing te nemen. Dat heet geschilbeslechting.

Hoe dien ik het geschil in bij de ACM?

Vul het formulier in dat bij het onderwerp van uw geschil past. En stuur dat samen met eventuele bijlagen naar ons per post:

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. de geschilcoördinator TVP
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Per fax kan ook: 070 - 72 22 355

Bent u beheerder van grond of rechthebbende op grond óf bent u telecomaanbieder? En heeft u een geschil over de aanleg van telecomkabels?

Let op: u kunt geen geschil bij de ACM indienen over de verdeling van de kosten voor verplaatsing van telecomkabels. Daarvoor kunt u bij de civiele rechter terecht. 

Bent u telecomaanbieder en onderhandelt u met een andere telecomaanbieder over interoperabiliteit? En komt u er samen niet uit?

Bent u telecomaanbieder en heeft u een ander soort geschil? Vindt u bijvoorbeeld dat een andere telecomaanbieder zich niet houdt aan de Telecommunicatiewet, de regels die de ACM heeft opgelegd in een marktanalysebesluit of de roamingverordening?

Wat doen wij na uw aanvraag?

Na ontvangst van het formulier sturen wij u een ontvangstbevestiging en vragen wij de andere partij om een schriftelijke reactie. Daarna volgt een hoorzitting. Beide partijen kunnen dan hun standpunten toelichten. En de ACM kan vragen stellen. Na deze hoorzitting neemt de ACM een beslissing.

Wilt u zien hoe de ACM eerder heeft beslist bij telecomgeschillen?

Bekijk dan ons overzicht van geschilbesluiten telecommunicatie

Wat doet de ACM met mijn persoonsgegevens?

< De ACM vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Lees daarover meer op onze privacypagina.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.