Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbeslechting telecom aanvragen

Bent u telecomaanbieder en vindt u dat een andere telecomaanbieder zich niet houdt aan de wet of aan een overeenkomst die volgens de wettelijke regels is gesloten? Of bent u rechthebbende op grond of beheerder van grond? En bent u het niet eens met de aanleg van telecomkabels in de grond? Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u ons vragen om een beslissing te nemen. Dat heet geschilbeslechting.

Hoe dient u een geschil in bij de ACM?

Vul het formulier in dat bij het onderwerp van uw geschil past. De formulieren zijn verderop deze pagina te downloaden. En stuur dat ingevulde formulier samen met eventuele bijlagen naar ons per e-mail naar %20acm-post [at] acm [punt] nl (acm-post[at]acm[dot]nl). Vermeld hierbij dat het is gericht aan de geschilcoördinator van de directie TVP.

Per post kan ook. Het postadres is:

Autoriteit Consument & Markt 
T.a.v. de geschilcoördinator TVP 
Postbus 16326 
2500 BH Den Haag

Per fax kan ook: 070 - 72 22 355.

Formulier geschil over telecomkabels

Bent u beheerder van grond of rechthebbende op grond óf bent u telecomaanbieder? En heeft u een geschil over de aanleg van telecomkabels?

Heeft u als telecomaanbieder de beheerder van grond of rechthebbende op grond een schriftelijke kennisgeving gestuurd met betrekking tot de werkzaamheden die u wil uitvoeren? In die kennisgeving legt u uit wat voor werkzaamheden u wil uitvoeren. U moet hierna proberen het met elkaar eens te worden over:

  • de plaats
  • het tijdstip
  • de uitvoering van de werkzaamheden

Pas als u het met elkaar eens bent, dan mag de aanbieder beginnen met de werkzaamheden.

Zijn er 2 maanden voorbij en heeft u geen overeenstemming bereikt? Dan kunt u ons vragen om geschilbeslechting. U moet uw verzoek binnen 2 weken bij ons indienen.

Besluiten van de ACM over gedogen van telecomkabels in de grond leest u op de website van de ACM onder Zoeken: gedogen | ACM.nl. Lees ook de zienswijze van de ACM over gedogen van kabelaanleg in een gebouw.

Let op: u kunt geen geschil bij de ACM indienen over de verdeling van de kosten voor verplaatsing van telecomkabels. Daarvoor kunt u bij de civiele rechter terecht.

Formulier andere geschillen

Bent u telecomaanbieder en heeft u een ander soort geschil? Vindt u bijvoorbeeld dat een andere telecomaanbieder zich niet houdt aan de Telecommunicatiewet, de regels die de ACM heeft opgelegd in een marktanalysebesluit of de roamingverordening?

Wat doen wij na uw aanvraag?

Na ontvangst van het formulier sturen wij u een ontvangstbevestiging en vragen wij de andere partij om een schriftelijke reactie. De ACM kan ook schriftelijk vragen aan partijen stellen. Daarna volgt een hoorzitting. Beide partijen kunnen dan hun standpunten toelichten. En de ACM kan vragen stellen. Na deze hoorzitting neemt de ACM een beslissing.

Wilt u zien hoe de ACM eerder heeft beslist bij telecomgeschillen?

Bekijk dan ons overzicht van geschilbesluiten telecommunicatie

Wat doet de ACM met mijn persoonsgegevens?

De ACM vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Lees daarover meer op onze privacypagina.