Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Mag een telecomaanbieder kabels in mijn grond of gebouw aanleggen?

Bent u eigenaar of beheerder van een stuk grond of gebouw? En wil een telecomaanbieder daarin kabels of een netwerkaansluitpunt aanleggen? Dan moet u dat soms toestaan. Heeft u hierover een meningsverschil met de telecomaanbieder? Dan kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een beslissing nemen.

Welke kabels mag de aanbieder waar aanleggen?

Telecomaanbieders moeten kabels zoveel mogelijk in openbare grond aanleggen.

Op privégrond mag de aanbieder kabels tussen centrales aanleggen. Maar niet in een gebouw of een tuin of erf bij een woning.

Wil de aanbieder een kabel in een gebouw of een tuin of erf bij een woning aanleggen? Dan mag dat alleen als:

 • het gaat om een aansluitkabel. Dat is de kabel die vanaf de openbare grond naar een gebouw of woning loopt.
 • dit nodig is om iemand aan te kunnen sluiten op het telecomnetwerk. Bijvoorbeeld uw buren.
 • het (redelijkerwijs) niet mogelijk is om de kabel over de openbare grond aan te leggen. De aanbieder moet dit kunnen aantonen.

Kan ik een vergoeding krijgen voor de kabels in mijn grond?

Nee, u hebt geen recht op een vergoeding. Maar na de werkzaamheden moet de aanbieder uw grond of gebouw wel weer netjes in de oude staat terugbrengen. De aanbieder moet er voor zorgen dat u zo min mogelijk last hebt van de kabel. Ontstaat er schade door de werkzaamheden? Dan moet de aanbieder deze kosten aan u vergoeden.

Hebt u schade? En kunt u het met de aanbieder niet eens worden over de schadevergoeding? Dan kunt u de kantonrechter vragen om een beslissing. U kunt hiervoor geen geschilbeslechting bij de ACM aanvragen.

Wanneer mag de aanbieder beginnen met zijn werkzaamheden?

De telecomaanbieder moet u eerst een brief sturen waarin hij uitlegt wat voor werkzaamheden hij wil uitvoeren. Daarna moet u proberen om het met elkaar eens te worden over:

 • de plaats
 • het tijdstip
 • de uitvoering van de werkzaamheden

Pas als u het met elkaar eens bent, mag de aanbieder beginnen met de werkzaamheden.

Zijn er 2 maanden voorbij en heeft u geen overeenstemming bereikt? Dan kunt u ons vragen om geschilbeslechting. Dien uw verzoek binnen 2 weken bij ons in. Ook de aanbieder kan verzoeken om geschilbeslechting.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met elkaar?

Dan kunt u ons vragen om een beslissing te nemen. Dit heet geschilbeslechting. Dit kost u niets. Wij beoordelen of u de werkzaamheden moet toestaan. En wij nemen een besluit over de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. U krijgt onze beslissing binnen 2 maanden. Dit is de wettelijke beslistermijn.

Bemiddeling door de ACM

Heeft u de ACM gevraagd om geschilbeslechting? Dan kunnen wij ook proberen om eerst te bemiddelen. Lukt het op die manier alsnog om het met elkaar eens te worden? Dan kunt u daarmee langdurige procedures voorkomen.

U mag bij bemiddeling van de ACM verwachten dat:

 • wij u niet verplichten om deel te nemen aan de bemiddelingssessie;
 • wij een geschikte en neutrale voorzitter leveren;
 • de sessie plaatsvindt in een omgeving die voor beide partijen neutraal is;
 • als u het niet met elkaar eens wordt, dan kunt u alsnog om een onafhankelijke beslissing vragen.

Stemmen u en de aanbieder in met bemiddeling? Dan vragen wij u allebei om:

 • akkoord te gaan met het opschuiven van de wettelijke beslistermijn;
 • een positieve houding aan te nemen tijdens het bemiddelingsproces
 • per partij één persoon te machtigen om een beslissing te nemen als de situatie daarom vraagt;
 • van te voren goed na te denken over welke punten u het eens bent en over welke punten niet.