Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Regels voor internationaal pakketvervoer

Biedt u pakketbezorgdiensten aan van en naar het buitenland? Dan moet u zich mogelijk houden aan de Europese verordening voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. Hieronder leest u of deze verordening voor u geldt en welke regels erin staan.

Wanneer gelden deze regels voor u?

De regels in de Europese verordening gelden voor u als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U biedt een of meer grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aan. Onder pakketbezorgdiensten vallen het ophalen, sorteren, vervoeren en distribueren van pakketten.
 • Er werkten in het afgelopen kalenderjaar gemiddeld 50 of meer personen voor u, die betrokken waren bij het verlenen van pakketbezorgdiensten in Nederland
  of
  uw bedrijf is in meer dan één Europese lidstaat gevestigd.

Het gaat hierbij om pakketten van maximaal 31,5 kg, die niet vallen onder brievenpost.

Biedt u pakketbezorgdiensten aan via een platform voor elektronische handel of via een ander alternatief bedrijfsmodel? En voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan gelden de regels ook voor u.

Wat zijn uw verplichtingen als pakketvervoerder?

Voor u gelden de volgende verplichtingen:

Eenmalig:

 • Uw bedrijf moet zich registreren bij de ACM. Dit kunt u doen met ons online registratieformulier. Meer informatie hierover leest u op de pagina Registratie van pakketvervoerders.
 • Verandert er iets aan de geregistreerde gegevens? Dan moet u de wijzigingen binnen 30 dagen aan ons doorgeven. Dat kunt u doen met het online registratieformulier.

Registratieformulier voor pakketvervoerders

Jaarlijks

 • U moet jaarlijks een lijst naar ons toesturen met de tarieven van uw pakketbezorgdiensten.
 • U moet jaarlijks informatie bij ons aanleveren over omzetten, volumes, aantal werknemers, onderaannemers en eventuele andere openbare tarieven.

Welke tarieven moet u melden en wanneer?

Op de tarievenlijst die u aan ons stuurt, moet u de openbare tarieven vermelden van de volgende enkelstukspostzendingen:

 • een standaardbrief van 500 g, 1 kg of 2 kg (binnenlands en binnen de Europese Unie);
 • een aangetekende brief van 500 g, 1 kg of 2 kg (binnenlands en binnen de Europese Unie);
 • een track-and-tracebrief van 500 g, 1 kg of 2 kg (binnenlands en binnen de Europese Unie);
 • een standaardpakket van 1 kg, 2 kg of 5 kg (binnenlands en binnen de Europese Unie);
 • een track-and-tracepakket van 1 kg, 2 kg of 5 kg (binnenlands en binnen de Europese Unie).

U moet uw tarievenlijst uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar indienen. U meldt op uw lijst de tarieven die per 1 januari van dat kalenderjaar van toepassing zijn.

Hoe dient u uw tarievenlijst in?

U kunt uw tarievenlijst digitaal indienen via het systeem Parcel van de Europese Commissie. Neemt u daarvoor de volgende stappen:

 1. Maak een EU Login-account aan. Ga daarvoor naar https://webgate.ec.europa.eu/cas/login  en klik op ‘Account aanmaken’.
 2. Laat ons weten dat u een account heeft aangemaakt en vraag of we u toegang willen geven tot het systeem. Stuur daarvoor een mail naar Registratiebureau [at] acm [punt] nl. Geef hierin aan van welk bedrijf u bent en welk e-mailadres er bij uw EU Login-account hoort.
 3. Wij laten u per mail weten dat u toegang heeft tot het systeem. Bij deze mail ontvangt u een handleiding . Daarin staat hoe u uw tarievenlijst via het systeem kunt indienen.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij publiceren de namen van de bedrijven die zich hebben geregistreerd in het register op deze website. De tarievenlijsten sturen wij elk jaar door naar de Europese Commissie. Deze publiceert alle tarieven uiterlijk op 31 maart op een openbaar toegankelijke website .

Waarom deze regels?

Deze regels staan in de Europese Verordening Grensoverschrijdende Pakketbezorgdiensten, die op 22 mei 2018 in werking is getreden. Deze verordening heeft tot doel om grensoverschrijdend pakketvervoer voor consumenten en mkb’ers te stimuleren. Deze markt is nu nog weinig transparant. De verordening beoogt om meer inzicht te geven in welke bedrijven er grensoverschrijdend pakketvervoer aanbieden, om welke bezorgdiensten het gaat en welke tarieven zij daarvoor hanteren.

Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Merken wij dat u niet bij ons geregistreerd staat, en had dat wel gemoeten? Of hebben wij op 31 januari nog geen tarievenlijst van u ontvangen? Dan vragen we u om u alsnog te registreren of om de lijst alsnog naar ons toe te sturen. Doet u dat niet, dan kunnen wij er in het uiterste geval voor kiezen om u een last onder dwangsom op te leggen.

Merkt u dat een ander bedrijf ten onrechte niet in het register staat? Dat kunt u dat melden via het Tip Ons-formulier.