Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktanalyses en marktonderzoeken

De ACM analyseert markten voor postvervoer. Is er een postvervoerbedrijf met een machtspositie? Dan kunnen wij die aanbieder bepaalde verplichtingen opleggen in een marktanalysebesluit. Deze verplichtingen helpen concurrentieproblemen voorkomen.

Hoe komt de ACM tot een marktanalysebesluit?

We volgen 3 stappen als we een marktanalysebesluit opstellen.

stap 1: analyse van de markt

We bepalen over welke markt we het precies hebben. Welke diensten concurreren met elkaar? Dan onderzoeken we of een postvervoerbedrijf een machtspositie heeft. Kan zo’n machtspositie tot concurrentieproblemen leiden? Dan maken we een ontwerp-marktanalysebesluit. Daarin staat welke verplichtingen we willen opleggen aan dat postvervoerbedrijf.

stap 2: openbare consultatie

We nodigen belanghebbenden uit op het ontwerpbesluit te reageren. Ze kunnen schriftelijk hun zienswijze geven en eventueel in een hoorzitting toelichten. Dat kan voor ons reden zijn het ontwerpbesluit aan te passen.

Stap 3: publicatie definitief marktanalysebesluit

Wij publiceren het definitieve marktanalysebesluit op onze website. Daarmee treedt het in werking. Vaak moeten wij de verplichtingen die erin staan, uitwerken in een uitvoeringsbesluit.

Als u het niet eens bent met een marktanalysebesluit

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen een marktanalysebesluit bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Tegen een uitspraak van het CBb is geen hoger beroep mogelijk.

Marktonderzoeken

De ACM doet jaarlijks onderzoek naar het binnenlands vervoer van brievenbuspost. Vanaf 2017 onderzoeken we ook het binnenlands en grensoverschrijdend vervoer van pakketten. Zo volgen we hoe de concurrentie in de postsector zich ontwikkelt. De resultaten presenteren we in monitors. En we gebruiken ze bij de marktanalyses. Krijgen we signalen van mogelijke concurrentieproblemen? Dan zoeken we uit wat er precies aan de hand is. Zo nodig starten we een marktanalyse.

Meer over ACM-onderzoek op de postmarkt